Kết quả hoạt động của Hội Kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm   14/6/2017

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 3476/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ công việc cho các hội có gắn với hoạt động của nhà nước giao. Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Tỉnh hội vẫn cố gắng duy trì hoạt động như kế hoạch đề ra.Đã tổ chức 10 buổi nói chuyện chuyên đề tại huyện Hàm Thuận Bắc, thành phố Phan Thiết với 655 lượt người tham dự, tư vấn tại chỗ cho trên 700 lượt người, tư vấn qua điện thoại là 1.025 lượt người. Phối hợp với các ban ngành tổ chức hỗ trợ chuyên môn cho 05 xã vùng sâu vùng xa của huyện Hàm Thuận Bắc; số người khám, điều trị và làm các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình là 1.030 người. Đạt được kết quả trên là do được sự hỗ trợ, phối hợp của ngành y tế; Trung ương Hội hỗ trợ kinh phí sữa chữa phòng khám, mua sắm trang thiết bị và hoạt động phòng khám của Hội đã được đẩy mạnh hoạt động để có thêm kinh phí và trả lương cho nhân viên.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bích Hạnh


Các tin tiếp
Kết quả hoạt động của Hội Kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm   (14/6/2017)
Danh sách và thông tin liên hệ các Hội thành viên   (1/4/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    3064059