Kết quả của việc tuyên truyền các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Liên hiệp Hội.   1/6/2017

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ và cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật đã phối hợp tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghe bài nói chuyện của GS. Hoàng Chí Bảo về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng triển khai phổ biến chuyên đề năm 2017 về  phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, sau học tập có 04 cá nhân xây dựng kế hoạch gương mẫu thực hiện và 58 cá nhân  xây dựng kế hoạch cá nhân tự giác thực hiện. Chi bộ đã phối hợp với  cơ quan  xây dựng Kế hoạch thực hiện  chuyên đề 2017 để triển khai thực hiện trong Chi bộ, Cơ quan. Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đã chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định không tổ chức tiệc tùng “liên hoan”, “gặp mặt” khi hội họp, được đề bạt, thuyên chuyển công tác và việc cưới hỏi, ma chay, giỗ tết… xa hoa, lãng phí, với mục đích không lành mạnh, gây phản cảm trong dư luận xã hội. Đến nay chưa có trường hợp nào vi phạm./.

  Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bích Hạnh


Các tin tiếp
Phản biện đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đến năm 2020”   (21/6/2013)
Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của các trung tâm trực thuộc   (21/6/2013)
Hội Thảo “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội ”   (21/6/2013)
Hội thảo “Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh”   (11/6/2013)
Hiệp hội Điện gió tỉnh Bình Thuận: Hội nghị thường niên năm 2013   (30/5/2013)
Chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan   (28/5/2013)
Liên hiệp Hội Bình Thuận: Sơ kết 5 năm (2008 – 2012) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn   (27/5/2013)
Tập huấn chuyên đề "Sử dụng tỏi, gừng, nghệ trong nuôi gà"   (14/5/2013)
Câu lạc bộ Trí thức tổ chức tọa đàm chuyên đề   (15/4/2013)
Mức giới hạn hàm lượng histamine trong nước mắm   (15/4/2013)
Đại hội Hội Y học lần thứ II   (15/4/2013)
Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt trí thức   (15/4/2013)
Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 – 2017)   (1/4/2013)
Lễ tặng Huy hiệu Đảng cho Đảng viên có nhiều tuổi Đảng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận   (28/3/2013)
Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tí: Gặp gỡ trí thức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh   (28/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    3140044