Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở những tháng đầu năm 2017   14/6/2017

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được cấp ủy, lãnh đạo cơ quan Liên hiệp Hội triển khai, thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức trách nhiệm của đội ngũ CBCCVC-NLĐ; mối quan hệ trong công tác, giao tiếp, phối hợp giải quyết công việc được thuận lợi và dân chủ hơn.Đã phối hợp với công đoàn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo nội dung và thời gian quy định, phát huy tốt vai trò của Công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân. Thực hiện công khai những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến hoạt động của cơ quan, kế hoạch công tác, kinh phí hoạt động, khen thưởng, các vấn đề liên quan đến chính sách, chế độ, quyền lợi và trách nhiệm của CBCCVC-NLĐ.

Duy trì đều đặn các cuộc họp cơ quan hàng tháng và giao ban với các trung tâm trực thuộc để đánh giá tình hình hoạt động, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc để tìm hướng giải quyết, tháo gỡ.

Thông qua các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, CBCCVC-NLĐ được tham gia xây dựng Quy chế làm việc cơ quan và Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh trưởng phòng ban và phó trưởng phòng ban cơ quan Liên hiệp Hội.

Tổ chức nâng bậc lương trước thời hạn cho 01 viên chức của cơ quan; đăng ký cho đối tượng 3 tham gia cập nhật kiến thức QP&AN, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên năm 2017 và đăng ký danh sách gương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại cơ quan Liên hiệp hội.

Tổ chức xét chọn và đề nghị tôn vinh 01 đồng chí là trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu năm 2017 của Liên hiệp Hội Việt Nam; đề xuất 01 đối tượng là trí thức khoa học tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống được hưởng trợ cấp theo Kết luận số 59-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương.

Đặc biệt, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” , Chỉ thị 27, Chỉ thị 30 và Chỉ thị 40 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp tục phát huy hơn nữa quyền làm chủ của CBCCVC-NLĐ trong việc tham gia các hoạt động của cơ quan, đảm bảo công khai nội bộ các nội dung theo quy định của Quy chế.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bích Hạnh


Các tin tiếp
Phản biện đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đến năm 2020”   (21/6/2013)
Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của các trung tâm trực thuộc   (21/6/2013)
Hội Thảo “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội ”   (21/6/2013)
Hội thảo “Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh”   (11/6/2013)
Hiệp hội Điện gió tỉnh Bình Thuận: Hội nghị thường niên năm 2013   (30/5/2013)
Chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan   (28/5/2013)
Liên hiệp Hội Bình Thuận: Sơ kết 5 năm (2008 – 2012) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn   (27/5/2013)
Tập huấn chuyên đề "Sử dụng tỏi, gừng, nghệ trong nuôi gà"   (14/5/2013)
Câu lạc bộ Trí thức tổ chức tọa đàm chuyên đề   (15/4/2013)
Mức giới hạn hàm lượng histamine trong nước mắm   (15/4/2013)
Đại hội Hội Y học lần thứ II   (15/4/2013)
Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt trí thức   (15/4/2013)
Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 – 2017)   (1/4/2013)
Lễ tặng Huy hiệu Đảng cho Đảng viên có nhiều tuổi Đảng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận   (28/3/2013)
Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tí: Gặp gỡ trí thức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh   (28/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    3139997