Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”   2/8/2017

Thực hiện Công văn số 472-CV/BDVTU ngày 19/7/2017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, ngày 28/7/2017, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã ban hành Công văn số 258/LHH đề nghị các đơn vị trực thuộc chú ý thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:Tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Chương trình hành động số 20-NQ/TU ngày 07/8/2013 của Tỉnh ủy (khóa XII) thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 23/12/2013 về lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo; phát động về tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 26/11/2015 về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trong tình hình mới; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 20/3/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 357/KH-LHH ngày 08/11/2016 của Liên hiệp Hội về thực hiện Chương trình hành động số 06-NQ/TU ngày 24/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận.

Tập trung tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra tại Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 23/12/2013 và bài phát động tại Hội nghị tổng kết 05 năm phong trào thi đua “Dân vận khéo”; đồng thời biểu dương, khen thưởng điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2011-2015 nhằm đưa phong trào thi đua “Dân vận khéo” thật sự trở thành phong trào thường xuyên, liên tục và đi vào nề nếp tại đơn vị.

Rà soát, đánh giá những mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã xây dựng; qua đó duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình phát huy hiệu quả; đồng thời xây dựng thêm nhiều mô hình mới nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng của phong trào trên các lĩnh vực của chuyên môn nhiệm vụ. Chú ý gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua “Dân vận khéo” với việc xây dựng, tuyên dương gương điển hình tiên tiến theo Công văn số 164/LHH ngày 15/5/2017 v/v đăng ký danh sách tuyên dương gương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020 theo Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bích Hạnh


Các tin tiếp
Phản biện đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đến năm 2020”   (21/6/2013)
Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của các trung tâm trực thuộc   (21/6/2013)
Hội Thảo “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội ”   (21/6/2013)
Hội thảo “Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh”   (11/6/2013)
Hiệp hội Điện gió tỉnh Bình Thuận: Hội nghị thường niên năm 2013   (30/5/2013)
Chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan   (28/5/2013)
Liên hiệp Hội Bình Thuận: Sơ kết 5 năm (2008 – 2012) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn   (27/5/2013)
Tập huấn chuyên đề "Sử dụng tỏi, gừng, nghệ trong nuôi gà"   (14/5/2013)
Câu lạc bộ Trí thức tổ chức tọa đàm chuyên đề   (15/4/2013)
Mức giới hạn hàm lượng histamine trong nước mắm   (15/4/2013)
Đại hội Hội Y học lần thứ II   (15/4/2013)
Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt trí thức   (15/4/2013)
Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 – 2017)   (1/4/2013)
Lễ tặng Huy hiệu Đảng cho Đảng viên có nhiều tuổi Đảng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận   (28/3/2013)
Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tí: Gặp gỡ trí thức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh   (28/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    3158423