Triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2017   2/8/2017

Để triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2017 có chất lượng, hiệu quả và thiết thực, Liên hiệp Hội tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 259/KH-LHH hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017.Theo đó, chủ đề Ngày Pháp luật năm 2017 được xác định là: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”.

Căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tập trung vào các nội dung trọng tâm là quán triệt, phổ biến về mục đích, ý nghĩa, nội dung, chủ đề “Ngày Pháp luật” năm 2017 và các luật, pháp lệnh mới ban hành; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; phổ biến, triển khai thi hành các văn bản pháp luật mới có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội như Quyết định số 1795/QĐ-TTg ngày 21/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành Điều lệ Liên hiệp hội Việt Nam và các văn bản khác có liên quan đến hoạt động của các đơn vị trực thuộc; Tuyên truyền, phổ biến các điểm mới sửa đổi, bổ sung, thay thế trong các văn bản pháp luật của Trung ương; Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chủ quyền biển đảo, phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm, an toàn giao thông….

Công văn cũng nhấn mạnh cần xác định hưởng ứng Ngày Pháp luật là việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Hình thức thực hiện hưởng ứng như sau: Đăng tải nội dung tuyên truyền trên website Liên hiệp Hội; Cung cấp tài liệu và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan cho các đơn vị trực thuộc; Lồng ghép vào các cuộc họp, giao ban công tác, sinh hoạt của cơ quan, Câu lạc bộ trí thức, công đoàn…; Tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân, hội viên tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật; Treo băng rôn tuyên truyền tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị với khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”…

Về thời gian thực hiện, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, tập trung vào 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2017; cao điểm từ ngày 06/11 đến ngày 11/11/2017.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bích Hạnh


Các tin tiếp
Phản biện đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đến năm 2020”   (21/6/2013)
Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của các trung tâm trực thuộc   (21/6/2013)
Hội Thảo “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội ”   (21/6/2013)
Hội thảo “Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh”   (11/6/2013)
Hiệp hội Điện gió tỉnh Bình Thuận: Hội nghị thường niên năm 2013   (30/5/2013)
Chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan   (28/5/2013)
Liên hiệp Hội Bình Thuận: Sơ kết 5 năm (2008 – 2012) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn   (27/5/2013)
Tập huấn chuyên đề "Sử dụng tỏi, gừng, nghệ trong nuôi gà"   (14/5/2013)
Câu lạc bộ Trí thức tổ chức tọa đàm chuyên đề   (15/4/2013)
Mức giới hạn hàm lượng histamine trong nước mắm   (15/4/2013)
Đại hội Hội Y học lần thứ II   (15/4/2013)
Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt trí thức   (15/4/2013)
Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 – 2017)   (1/4/2013)
Lễ tặng Huy hiệu Đảng cho Đảng viên có nhiều tuổi Đảng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận   (28/3/2013)
Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tí: Gặp gỡ trí thức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh   (28/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    3158422