Ban Chấp hành nhiệm kỳ III (2014-2019)   13/10/2014


DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 3 (2014- 2019)
STT
Họ và tên, thông tin
STT
Họ và tên, thông tin
1
 Ông Lê Văn Tuấn
- Sinh năm: 1958
- Nơi công tác: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
- Chức vụ: Chủ tịch
- Điện thoại: 0913899679
 
 
2
Ông Lương Thanh Sơn
- Sinh năm: 1969
- Nơi công tác: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
- Chức vụ: Phó chủ tịch
- Điện thoại: 0918530280
- Email: lgthanhson@gmail.com
 
3
 Ông Hồ Trung Phước
- Sinh năm: 1960
- Chức vụ, nơi công tác: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
- Chức vụ trong LHH: Phó Chủ tịch
- Điện thoại: 0918.029.572
 
4
 Bà Võ Thị Thu Nguyệt
- Sinh năm: 1972
- Nơi công tác: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
- Chức vụ: Tổng thư ký
- Điện thoại: 0918935531
- Email: nguyet0272@yahoo.com.vn
 
5
 Ông Nguyễn Kiến Quốc
- Sinh năm: 1947
- Nơi công tác: Hội Luật gia
- Chức vụ: Chủ tịch
- Điện thoại: 0623.821.480
6
Ông Nguyễn Xuân Lý
- Sinh năm: 1959
- Nơi công tác: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Chức vụ: Giám đốc Bảo tàng Bình Thuận
- Điện thoại: 0903.302.852 - 3834035
 
7
Ông Trịnh Trầm
- Sinh năm: 1961
- Nơi công tác: Trung tâm khuyến công
- Chức vụ: Giám đốc
- Điện thoại: 0913.739.923
8
Ông Phạm Ngọc Long
- Sinh năm: 1956
- Nơi công tác: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Chức vụ: Phó Trưởng ban
- Điện thoại: 3.828.595
 
9
Ông Lê Hùng Việt
- Sinh năm: 1960
- Nơi công tác: Sở Tài nguyên và Môi trường
- Chức vụ: Phó giám đốc
- Điện thoại: 0903671500-3827828
 
10
Ông Nguyễn Đồng Chính
- Sinh năm: 1954
- Nơi công tác: Hội thân nhân
Kiều bào
- Chức vụ: Chủ tịch
- Điện thoại: 0913.883.017
 
11
Ông Lê Văn Thanh Bình
- Sinh năm: 1958
- Nơi công tác: Hội Kiến trúc sư
- Chức vụ: Chủ tịch
- Điện thoại: 0913899559
 
12
Ông Nguyễn Văn Bình
- Sinh năm: 1961
      - Nơi công tác: Trung tâm Giống cây trồng
- Chức vụ: Giám đốc
- Điện thoại: 0913186144
 
13
Ô   Ông Nguyễn Tám
- Sinh năm: 1962
- Nơi công tác: Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư
- Chức vụ: Phó Giám đốc
- Điện thoại: 0909.441.919
 
14
 Bà Lê Thị Hoa
- Sinh năm: 1968
- Nơi công tác: Hội Châm cứu
- Chức vụ: PGĐ Bệnh viện
- Điện thoại: 0908.426.636
 
15
Ông Phan Văn Tấn
- Sinh năm: 1976
- Nơi công tác: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây Thanh long
- Chức vụ: Phó Giám đốc
- Điện thoại: 0918.474.682
 
16
Ông Nguyễn Thanh Hải
- Sinh năm: 1956
     - Nơi công tác: Hội Xây dựng
- Chức vụ: Chủ tịch
- Điện thoại: 3832709
 
17
Ông Trần Ngọc Hiệp
- Sinh năm: 1965
- Nơi công tác: Hiệp hội Thanh Long
- Chức vụ: Chủ tịch
- Điện thoại: 0903904680
 
18
Ông Lê Văn Hối
- Sinh năm: 1947
- Nơi công tác: Hội Dược học
- Chức vụ: Chủ tịch
- Điện thoại: 0913797078
 
19
 Ông Nguyễn Hữu Long
- Sinh năm: 1957
- Nơi công tác: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chức vụ: Phó Giám đốc
- Điện thoại: 0903.635.293
 
20
Ông Huỳnh Thanh Long
- Sinh năm: 1945
- Nơi công tác: Hội Tiêu Chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng
- Chức vụ: Chủ tịch
- Điện thoại: 0913883110
 
21
Ông Nguyễn Văn Thành
- Sinh năm: 1963
- Nơi công tác: Hội Ngoại khoa
- Chức vụ: Chủ tịch
- Điện thoại: 0919.003.377
 
22
Ông Lê Ngọc Minh
- Sinh năm: 1960
- Nơi công tác: Trung tâm Giống vật nuôi
- Chức vụ: Phó giám đốc
- Điện thoại: 0913173247
 
23
Bà Nguyễn Thị Bích Hoàn
- Sinh năm: 1964
- Nơi công tác: Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chức vụ: Phó Giám đốc
- Điện thoại: 0917.230.327
 
24
Ông Lê Văn Hồng
- Sinh năm: 1971
- Chức vụ, nơi công tác: Phó Chủ tịch Hội Y học
- Điện thoại: 0918.359.505
 
25
Ông Nguyến Văn Thân
- Sinh năm: 1974
- Nơi công tác: Trung tâm Thiện chí
- Chức vụ: Giám đốc
- Điện thoại: 0913944274
 
26
Ông Phan Tuấn Cự
- Sinh năm: 1972
- Nơi công tác: Hiệp Hội tôm giống
- Chức vụ: Phó Chủ tịch
- Điện thoại: 0903.503.335
 
27
Ông Lương Sinh
- Sinh năm: 1958
- Nơi công tác: Sở Thông tin và Truyền thông
- Chức vụ: Phó giám đốc
- Điện thoại: 0913186605
 
28
Ông Nguyễn Phúc Ngọc
- Sinh năm: 1978
- Nơi công tác: Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- Điện thoại:
 
29
Ông Trần Minh Tiến
- Sinh năm: 1957
- Nơi công tác: Hội Làm vườn
- Chức vụ: Phó chủ tịch
- Điện thoại: 0918.591.157
 
30
 Ồng Lê Dương Xuân Huân
- Sinh năm: 1975
- Nơi công tác: Hội Doanh nhân trẻ
- Chức vụ: Phó Chủ tịch
- Điện thoại: 0903.672.675
 
31
Bà Huỳnh Thị Thanh Thúy
- Sinh năm: 1981
- Nơi công tác: Hội Điều dưỡng
- Chức vụ: Chủ tịch
- Điện thoại: 0919.599.883
 
32
Bà Vũ Thị Minh Thuyết
- Sinh năm: 1952
- Nơi công tác: Hội Kế hoạch hóa gia đình
- Chức vụ: Chủ tịch
- Điện thoại: 0913186246
 
33
Ông Nguyễn Huy Tiến
- Sinh năm: 1957
- Nơi công tác: Hiệp hội Nước mắm
- Chức vụ: Chủ tịch
- Điện thoại: 0903443740
 
34
Ông Nguyễn Đức Tiến
- Sinh năm: 1955
- Nơi công tác: Hội nghề cá
- Chức vụ: Phó Chủ tịch
- Điện thoại: 0913.883.343
 
35
Ông Nguyễn Quốc Việt
- Sinh năm: 1971
- Nơi công tác: Sở Y tế
- Chức vụ: Phó Giám đốc
- Điện thoại: 0623.828.806
 
36
Ông Võ Duy Phong
- Sinh năm: 1975
- Nơi công tác: Hội Tin học
- Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm tra
- Điện thoại: 0937.938.383
 
37
Ông Trần Văn Út
- Sinh năm: 1933
- Nơi công tác: Hội Lâm nghiệp
- Chức vụ: Chủ tịch
- Điện thoại: 0919961128
 
38
Ông Nguyễn Hữu Ích
- Sinh năm: 1964
- Nơi công tác: Trường Cao đẳng nghề BT
- Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
- Điện thoại: 0903.697.561
 
39
Bà Mai Thanh Nga
- Sinh năm: 1973
- Nơi công tác: Trung tâm Thông tin & ƯDTB - KHCN - BT
- Chức vụ: Phó Giám Đốc
- Điện thoại: 0906.354.777
 
40
Ông Nguyễn Văn Năm
- Sinh năm: 1963
- Nơi công tác: Trường Cao đẳng Y tế
- Chức vụ:  Trưởng phòng
- Điện thoại: 0913.819.338
 
41
Ông Đoàn Ngọc Long
- Sinh năm:
- Nơi công tác: Trường quân sự tỉnh
- Chức vụ: Giảng viên
- Điện thoại: 0982220075
 
 42
 Ông Huỳnh Văn Lâm
- Sinh năm: 1968
- Nơi công tác: Chi cục TC đo lường chất lượng
- Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TC - ĐL - CL
- Điện thoại: 0913.185.786
 
43
Ông Lê Văn Tài
- Sinh năm: 1960
- Nơi công tác: Chi Hội Điện lực
 - Chức vụ: Trưởng phòng
- Điện thoại:
 
44
Ông Nguyễn Văn Hải
- Sinh năm: 1979
- Nơi công tác: Trường Cao đẳng cộng đồng
- Chức vụ: Giám đốc Trung tâm khảo thí và ĐBCLGD
- Điện thoại: 0984.370.742 - 3835243
 
 

Các tin tiếp
Danh sách Uỷ viên Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024   (13/9/2019)
Ban Chấp hành nhiệm kỳ III (2014-2019)   (13/10/2014)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4410240