Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật   13/10/2014


STT
Họ và tên, thông tin
1
Ông Lê Văn Tuấn
- Sinh năm: 1958
- Nơi công tác: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
- Chức vụ: Chủ tịch
- Điện thoại: 0913899679
 
2
Ông Lương Thanh Sơn
- Sinh năm: 1969
- Nơi công tác: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
- Chức vụ: Phó chủ tịch
- Điện thoại: 0918530280
- Email: lgthanhson@gmail.com
 
3
Bà Võ Thị Thu Nguyệt
- Sinh năm: 1972
- Nơi công tác: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
- Chức vụ: Tổng thư ký
- Điện thoại: 0918935531
- Email: nguyet0272@yahoo.com.vn
 
 

Các tin tiếp
Danh sách Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024   (13/9/2019)
Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật   (13/10/2014)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4410189