Một số giải pháp nâng cao chất lượng Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh   15/9/2020

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh (Hội thi) và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng (Cuộc thi) được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận giao cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) là cơ quan thường trực của Ban tổ chức. Trong thời gian qua, Liên hiệp hội đã chủ trì phối hợp các Sở ngành, đoàn thể của tỉnh và địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi, Cuộc thi hàng năm và đến nay phong trào đã thực sự đi vào chiều sâu, góp phần đưa hoạt động sáng tạo kỹ thuật của tỉnh ngày càng phát triển mạnh mẽ, dần trở thành phong trào thi đua lao động, sáng tạo rộng rãi trong quần chúng nhân dân, thu hút nhiều cá nhân, tập thể, cơ quan, đơn vị tham gia và chất lượng giải pháp đều có chiều hướng tăng dần hàng năm cụ thể:Đối với Cuộc thi: đến nay đã tổ chức được 13 lần cho đối tượng là tất cả các em thanh, thiếu niên, nhi đồng có độ tuổi từ 6 – 19, với các mô hình, sản phẩm tham dự thuộc 05 lĩnh vực: Đồ dùng học tập; Phần mềm tin học; Sản phẩm thân thiện với môi trường; Dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; Mô hình, sản phẩm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Qua các lần tổ chức, Ban Tổ chức Cuộc thi tỉnh cũng bình xét, chấm điểm và trao giấy khen nhiều mô hình, sản phẩm đạt giải, gần đây nhất là lần thứ 13 (2019-2020) Ban Tổ chức đã lựa chọn được 35/236 mô hình, sản phẩm đạt giải và trao giấy khen, đồng thời chọn nhiều mô hình, sản phẩm gửi tham gia Cuộc thi toàn quốc. Hiện nay, Cuộc thi lần thứ 14 (2020-2021) đang được phát động rộng rãi và sẽ tiếp nhận mô hình sản phẩm trong thời gian tới.

Đối với Hội thi: thành phần dự thi là các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có giải pháp thuộc lĩnh vực dự thi được công bố. Và mỗi cá nhân, tổ chức có thể tham gia nhiều giải pháp. Hội thi bắt đầu tổ chức từ năm 2006 với 02 năm/lần và qua các lần tổ chức có nhiều giải pháp đạt giải thưởng cao. Như tại Hội thi lần thứ VIII (2018-2019) Ban tổ chức đã cấp giấy chứng nhận cho 31/117 tác giả (nhóm tác giả) đạt giải (gồm: 03 giải nhì, 6 giải ba và 22 giải khuyến khích). Chất lượng của các sản phẩm, giải pháp năm sau luôn cao hơn năm trước và đối tượng tham gia mỗi năm cũng tăng lên với đông đủ thành phần tham gia từ nông dân, công nhân đến kỹ sư, giáo viên, học sinh. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Hội thi cũng tổ chức biên soạn và xuất bản kỷ yếu sau mỗi lần tổng kết nhằm giới thiệu tổng quát về kết quả hoạt động sáng tạo của Hội thi, đồng thời cung cấp thông tin về các giải pháp tiêu biểu đạt giải. Hiện nay, Hội thi lần thứ IX (2020-2021) đã được phát động trong toàn tỉnh và thực hiện tiếp nhận giải pháp dự thi.


Một yếu tố cũng đáng quan tâm, đó là mức chi giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân có các công trình, giải pháp, đề tài đoạt giải thưởng tại các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật đã được nâng lên rất nhiều so với trước đây, hiện đang áp dụng theo Nghị quyết số 75/2019/NQ-HĐND, ngày 25/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định mức chi đối với hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được qua các lần tổ chức Hội thi, Cuộc thi cũng còn một số tồn tại như: Vẫn còn nhiều mô hình, sản phẩm Cuộc thi mang tính hình thức, chưa đầu tư nghiêm túc, chưa thể hiện rõ tính mới, tính sáng tạo. Đối tượng tham gia chủ yếu là ở Tiểu học và Trung học cơ sở, còn các trường Trung học phổ thông, Cao đẳng và Đại học tham gia rất ít; Về giải pháp Hội thi: một số tác giả còn ngại đăng ký do sợ lộ bí quyết, số lượng giải pháp tham gia ở các lĩnh vực không đồng đều, tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên môi trường, công nghệ thông tin, các lĩnh vực khác còn ít...

Để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sáng tạo kỹ thuật của tỉnh ngày càng phát triển mạnh mẽ, đồng thời khuyến khích các cá nhân, tập thể, cơ quan, đơn vị tham gia với các giải pháp, mô hình, sản phẩm của Hội thi, Cuộc ngày một chất lượng hơn để từ đó góp phần đưa hoạt động sáng tạo kỹ thuật thực sự là phong trào sôi nổi và sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh, một số giải pháp xem xét thực hiện sau:

Một là, tiếp tục công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng với nhiều hình thức khác nhau trong việc thông tin, phổ biến thể lệ, cơ cấu giải thưởng thông qua nhiều kênh, như: báo, đài, tạp chí Khoa học và Công nghệ, trang thông tin điện tử của tỉnh, các sở ngành, đoàn thể, huyện, thị, thành phố, các trang mạng xã hội…; phối hợp, chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống do cấp mình quản lý có kế hoạch triển khai tuyên truyền, vận động, hưởng ứng tham gia…để nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia.

Hai là, phổ biến thể lệ hội thi, cuộc thi với hồ sơ tham dự phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu và tiêu chuẩn do Ban Tổ chức quy định: các hồ sơ dự thi phải được trình bày theo các mục sẵn và kèm theo các mô hình, sản phẩm (nếu có). Lưu ý, các tiêu chí về tính mới, tính sáng tạo, tính hiệu quả, khả năng ứng dụng phải thể hiện rõ ràng, có khoa học, bởi đây là những tiêu chí quan trọng nhất để xét cho điểm, từ đó làm căn cứ đánh giá mô hình, giải pháp dự thi nào đạt hiệu quả cao. Do đó, tất cả các hồ sơ dự thi đều phải thể hiện rõ các tiêu chí trên.

Ba là, đẩy mạnh việc đề xuất những cách làm hay, ý tưởng sáng tạo trong công việc, như: các sáng kiến, cải tiến để tiết kiệm thời gian, nâng cao năng suất lao động…Từ đó có những phương thức cụ thể đẩy mạnh việc triển khai, nhân rộng có hiệu quả các giải pháp, mô hình đạt kết quả tốt vào sản xuất, sinh hoạt, đời sống…góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tạo thành phong trào lan rộng trong nhân dân và nhiều giải pháp có đầu tư nghiên cứu, sáng tạo khoa học và kỹ thuật được dự thi.

Bốn là, tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về vật chất lẫn tinh thần để hướng dẫn, hỗ trợ người tham gia hoàn thành giải pháp, sản phẩm dự thi một cách tốt nhất. Với các đơn vị Trường học, tiếp tục khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu sáng tạo trong học sinh, sinh viên (HSSV) thông qua các hình thức như: hỗ trợ kinh phí cho HSSV có đam mê khoa học; khen thưởng, trao giải để động viên cỗ vũ tinh thần; Nghiên cứu sáng tạo những phần mềm, mô hình ứng dụng thực tiễn vào cuộc sống, từ đó phối hợp với các doanh nghiệp phát triển kinh doanh, tạo ra sản phẩm hàng hóa, thương mại.

Năm là, khen thưởng xứng đáng các tổ chức, cá nhân có các đề tài, sáng kiến, giải pháp khoa học kỹ thuật hữu ích, hiệu quả và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền vận động tham gia các Cuộc thi và Hội thi./.

Tác giả bài viết: Hồ Văn Khang


Các tin tiếp
Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh họp thông qua Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi lần thứ 14 (2020-2021).   (1/9/2020)
Công bố các mô hình sản phẩm đạt giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đông lần thứ 13 năm 2019-2020.   (26/8/2020)
Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học: Sân chơi trí tuệ, khơi dậy tính sáng tạo   (2/1/2020)
Họp Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IX năm (2020-2021   (21/12/2019)
Bình Thuận đạt 2 giải khuyến khích Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 15 năm 2018 - 2019   (8/11/2019)
DANH SÁCH GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT LẦN THỨ VIII (2018-2019)   (18/9/2019)
Tổ chức chấm thi các giải pháp tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 8 năm 2018-2019   (26/8/2019)
Tổng kết Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 12   (22/8/2019)
Họp Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII (2018-2019)   (15/8/2019)
Hội thi sáng tạo: Sân chơi bổ ích cho mọi lứa tuổi   (15/8/2019)
Danh sách đạt giải cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình thuận lần thứ 12 (2018-2019)   (7/8/2019)
Chấm thi các giải pháp tham gia Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 12 (2018-2019)   (5/7/2019)
Làm việc nắm tình hình triển khai Hội thi và Cuộc thi   (2/4/2019)
Nắm tình hình triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng   (21/11/2016)
Tổng kết Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ VII năm 2013-2014   (12/8/2014)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4383872