Tiếp tục tạo môi trường thuận lợi phát huy vai trò của đội ngũ trí thức   26/4/2015

Ngày 17/4/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 6 năm (2008-2014) thực hiện Chương trình hành động số 19-NQ/TU, ngày 22/9/2008 của Tỉnh ủy (khóa XI) thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và 4 năm (2010-2014) thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TU, ngày 29/7/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.Qua 6 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 19 của Tỉnh ủy, đội ngũ trí thức tỉnh nhà đã có bước phát triển đáng kể cả về số lượng và chất lượng. Việc xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức đạt được những kết quả tích cực. Nhiều đề tài, dự án khoa học - công nghệ do đội ngũ trí thức nghiên cứu, thực hiện ngày càng đáp ứng thực tiễn cuộc sống; hoạt động tư vấn, phản biện được nâng cao làm cơ sở khoa học giúp tỉnh xem xét, phê duyệt, điều chỉnh các quy hoạch, đề án, dự án quan trọng. Thực hiện Chỉ thị số 52 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, qua 4 năm triển khai thực hiện, vị trí, vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh từng bước được nâng lên. Hoạt động của Liên hiệp hội ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng của mình, đóng góp tích cực vào việc xây dựng các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ về tư vấn, phản biện, giám định xã hội, phát triển khoa học - công nghệ, tham gia các hoạt động y tế, giáo dục, xóa đói, giảm nghèo và phát triển cộng đồng…

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu trong thời gian tới cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: phải tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chương trình hành động số 19 của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 42 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 52 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức và nâng cao vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật. Đề cao trách nhiệm của trí thức, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để phát huy trí tuệ, năng lực của đội ngũ trí thức, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động các hội của trí thức. Mở rộng hợp tác, liên kết giữa trí thức tỉnh nhà với trí thức trong các trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu…có uy tín trong và ngoài nước bảo đảm hoạt động hiệu quả, thiết thực. Phát huy hiệu quả Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 100 của tỉnh,...

Đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tiếp tục rà soát khắc phục những vấn đề hạn chế, thực hiện kiện toàn tổ chức, bộ máy Liên hiệp hội thành một tổ chức vững mạnh đảm bảo giữ vai trò nồng cốt trong tập hợp đội ngũ trí thức. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Liên hiệp hội với các tổ chức hội thành viên và trung tâm trực thuộc. Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội và phát triển khoa học - công nghệ. Tổ chức tốt phong trào nhân dân sáng tạo gắn với Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng.

 

Tôn Văn Bảo


Các tin tiếp
Hội thảo chuyên đề “Xây dựng, phát triển tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp Hội địa phương”   (18/11/2015)
Tiếp tục tạo môi trường thuận lợi phát huy vai trò của đội ngũ trí thức   (26/4/2015)
UBND tỉnh ban hành Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học và công nghệ tỉnh Bình Thuận”   (28/10/2014)
Hội thảo “ Phổ biến Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi”   (23/9/2014)
10 lợi ích sức khỏe tuyệt vời của quả Thanh long   (1/8/2014)
Thủ tướng Chính phủ làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam   (1/8/2014)
Đại hội Hiệp hội vận tải ô tô   (18/6/2014)
Sạc pin không dây từ cách xa 5 m   (25/4/2014)
Pin điện thoại mỏng như tờ giấy có thể uốn cong   (25/3/2014)
Dự án phát triển cộng đồng huyện Hàm Thuận Nam tổng kết giai đoạn II (2009-2013)   (25/3/2014)
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt đội ngũ trí thức   (17/2/2014)
CHỈ DẪN ĐỊA LÝ: Mô hình kiểm soát tại Pháp và Việt Nam, đôi điều suy ngẫm.   (27/1/2014)
Tổng kết tình hình thực hiện Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ năm 2013   (8/1/2014)
Tổng kết 5 năm hoạt động dự án cạnh tranh nông nghiệp của tỉnh   (7/1/2014)
Tổng kết khóa tin học dành cho người mù lần thứ I   (30/8/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4343252