Họp thông qua báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội Chính sách đãi ngộ và tôn vinh cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.   30/9/2019

Ngày 27/9/2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức họp thông qua dự thảo báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội Chính sách đãi ngộ và tôn vinh cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng phản biện, thường trực Liên hiệp hội, đại diện Sở Nội vụ và các phòng ban có liên quan. TS. Lương Thanh Sơn - Chủ tịch hội đồng, chủ trì buổi hội thảo.Qua báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội đã nêu bật lên những ưu điểm cũng như tồn tại của chính sách, cụ thể: dự thảo Chính sách đãi ngộ và tôn vinh cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã được Sở Nội vụ chuẩn bị khá công phu, đã cơ bản đảm bảo được mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ đề ra. Những chính sách đãi ngộ đặc thù đã được đề xuất trong dự thảo là tương đối phù hợp, cơ bản đáp ứng được yêu cầu trong việc ghi nhận công lao, tôn vinh sự đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh, động viên hỗ trợ một phần vật chất nhằm khuyến khích, tạo thêm tinh thần, động lực cho các cá nhân, tập thể đã có công đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội, tận tâm cống hiến tài năng nhiều hơn nữa cho tỉnh nhà.

 

Tuy nhiên, chính sách vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần bổ sung như: cần làm rõ các văn bản pháp luật có liên quan để phân biệt cụ thể các cơ chế, chính sách, chế độ nào trung ương đã ban hành địa phương bổ sung thêm; cơ chế, chính sách, chế độ địa phương ban hành riêng để thực hiện đầy đủ các quy trình thủ tục theo quy định; xây dựng cơ chế đãi ngộ và tôn vinh phải đúng quan điểm được đặt lên hàng đầu đó là xây dựng chính sách phải đảm bảo công khai, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa của tỉnh; báo cáo đánh giá tác động của chính sách còn nặng nhận xét, đánh giá mang tính định tính, chưa có tính toán, dự báo, lượng hóa cụ thể từng vấn đề, nội dung đề cập; đối với từng chính sách cụ thể nêu trong dự thảo còn thiếu và chưa cụ thể.

Tại cuộc họp  Sở Nội vụ đã tiếp thu, giải trình một số vấn đề có liên quan trong dự thảo. Sở Nội vụ sẽ tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện thêm các nội dung nêu trong báo cáo phản biện chính sách trước khi trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

                                                                      Tin, ảnh: Trang Minh Thắng


Các tin tiếp
Hội thảo chuyên đề “Xây dựng, phát triển tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp Hội địa phương”   (18/11/2015)
Tiếp tục tạo môi trường thuận lợi phát huy vai trò của đội ngũ trí thức   (26/4/2015)
UBND tỉnh ban hành Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học và công nghệ tỉnh Bình Thuận”   (28/10/2014)
Hội thảo “ Phổ biến Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi”   (23/9/2014)
10 lợi ích sức khỏe tuyệt vời của quả Thanh long   (1/8/2014)
Thủ tướng Chính phủ làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam   (1/8/2014)
Đại hội Hiệp hội vận tải ô tô   (18/6/2014)
Sạc pin không dây từ cách xa 5 m   (25/4/2014)
Pin điện thoại mỏng như tờ giấy có thể uốn cong   (25/3/2014)
Dự án phát triển cộng đồng huyện Hàm Thuận Nam tổng kết giai đoạn II (2009-2013)   (25/3/2014)
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt đội ngũ trí thức   (17/2/2014)
CHỈ DẪN ĐỊA LÝ: Mô hình kiểm soát tại Pháp và Việt Nam, đôi điều suy ngẫm.   (27/1/2014)
Tổng kết tình hình thực hiện Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ năm 2013   (8/1/2014)
Tổng kết 5 năm hoạt động dự án cạnh tranh nông nghiệp của tỉnh   (7/1/2014)
Tổng kết khóa tin học dành cho người mù lần thứ I   (30/8/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4167702