Liên hiệp hội sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020   20/7/2020

Ngày 17/07/2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tham gia Hội nghị có các Ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp hội, đại diện lãnh đạo các Hội Thành viên, Hội viên tập thể và các Trung tâm trực thuộc Liên hiệp hội.Sáu tháng đầu năm 2020, Mặc dù bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch CoVid -19 và tình hình thiên tai hạn hán xảy ra trên địa bàn tỉnh nhưng Thường trực Liên hiệp Hội đã làm tốt công tác củng cố và phát triển tổ chức, kết nạp thêm được Hiệp Hội du lịch Bình Thuận vào Hội thành viên trực thuộc Liên hiệp hội. Liên hệ với các Hội thành viên, Hội viên tập thể nắm bắt tình hình về tổ chức và hoạt động của các Hội, trong đó quan tâm nhiều đến các Hội có hoạt động khó khăn đến thời hạn nhưng chưa tổ chức Đại hội được như: Hội Xây dựng, Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường, Hội Châm cứu, Hội Thân nhân kiều bào, Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng…….; Đến nay, Liên hiệp Hội đã có 38 tổ chức hội thành viên (26 hội thành viên, 12 hội viên tập thể) và 04 đơn vị trực thuộc với tổng số 16.356 hội viên. Về hoạt động chuyên môn, trong 6 tháng đầu năm 2020, Liên hiệp hội đã Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, có kết quả các nhiệm vụ, đầu công việc của Liên hiệp hội được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong năm 2020 tại Quyết định số 2749/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh.