Tình hình quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh 8 tháng đầu năm 2021   27/10/2021

Trong 8 tháng đầu năm 2021, Sở KH&CN đã triển khai công tác tham mưu, quản lý, tổ chức việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và đã đạt được những kết quả như sau:

 

 - Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ: Tham mưu ký hợp đồng thực hiện 2 dự án thuộc chương trình NTMN do trung ương quản lý gồm: : (1)“Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống và trồng một số cây ăn quả có múi chất lượng cao (giống bưởi đường lá nhăn, giống cam Tề và cam NO-3 không hạt) theo hướng VietGap tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận”; (2) Xây dựng mô hình trồng nấm đông trùng hạ thảo và mô hình trồng nấm rơm trong nhà cho các hộ dân thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận; Tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện và tình hình sử dụng kinh phí 02 dự án thuộc chương trình NTMN do trung ương quản lý (1) Xây dựng mô hình nhân giống và nuôi thương phẩm dê lai hướng thịt tại tỉnh Bình Thuận và (2) Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị bệnh gout từ loài địa y Roccella Montagei trên địa bàn huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận”; Tổ chức nghiệm thu mô hình dự án thuộc CT NTMN do địa phương quản lý “Xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp cây điều bền vững.

- Nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh:

 + Tham mưu và được UBND tỉnh phê duyệt danh mục 05 nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thực hiện trong kế hoạch năm 2021 (đợt 1) (Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh). Hiện nay, Sở đã thông báo tuyển chọn 05 nhiệm vụ KHCN được UBND tỉnh phê duyệt đặt hàng bằng phương thức tuyển chọn, cụ thể gồm: (1) “Sử dụng cát đỏ Bình Thuận và tro bay nhiệt điện Vĩnh Tân sản xuất bê tông làm kết cấu công trình giao thông đường bộ”; (2) “Xây dựng mô hình truy xuất nguồn gốc sản phẩm thanh long phục vụ xuất khẩu  bằng công nghệ Blockchain”; (3) “Tuyển chọn và xây dựng mô hình trồng các loài cây ăn quả có nguồn gốc bản địa của Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu”; (4) “Xây dựng mô hình trồng cây đinh lăng dưới tán rừng”; (5) “Kỷ lục – Top – Best tỉnh Bình Thuận. Kết quả có 07 hồ sơ tham gia tuyển chọn 05 nhiệm vụ. Tất cả các hồ sơ tham gia tuyển chọn đều hợp lệ và được đưa ra Hội đồng tư vấn tuyển chọn.

+ Tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện và tình hình sử dụng kinh phí đề tài cấp tỉnh: (1)“ Nghiên cứu phân vùng khô hạn và quản lý giám sát hạn hán trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”; (2) Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác nước dưới đất đến thảm thực vật bề mặt trong phạm vi vùng cát ven biển tỉnh Bình Thuận;(3) “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ dược liệu, thực phẩm chức năng từ cây bụp giấm (Hibiscus sabdariffa L) tại Bình Thuận”; (4) Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật chiết xuất tinh dầu từ nguồn dược liệu Ngũ trảo (Vitex negundo L.) tạo sản phẩm đặc trưng cho huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận; (5) Xây dựng mô hình phục hồi rừng nghèo bằng cây bản địa có giá trị tại huyện Bắc Bình và huyện Hàm Thuận Nam; (6) Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình liên kết sản xuất thanh long theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; (7) Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng tỏi trên vùng đất cát tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận; (8) Nghiên cứu sưu tầm, bảo tồn, phát huy giá trị Ariya của người Chăm tỉnh Bình Thuận; (9) Nghiên cứu giải pháp chuyển đổi cơ cấu sản xuất lúa trên địa bàn 02 huyện Tánh Linh, Đức Linh vùng ven sông La Ngà.

+ Tham mưu và tổ chức họp Tổ chuyên gia tư vấn và Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước đối với đề tài “Nghiên cứu quy trình sản xuất mì ăn liền từ trái cây thanh long sử dụng công nghệ nano”.

- Nhiệm vụ KHCN cấp huyện: đã tổ chức họp xem xét, góp ý 02 nhiệm vụ KHCN, cụ thể: (1) Xây dựng mô hình chăn nuôi dê Boer lai thương phẩm tại xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận(2) Xây dựng mô hình trồng rau thủy canh quy mô hộ gia đình tại huyện Tuy Phong.