Thu ngân sách đạt 89% dự toán năm   4/1/2021

(binhthuan.gov.vn) Số liệu từ Cục Thống kê tỉnh cho thấy, ước thu ngân sách tháng 11 đạt 600 tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng đạt 9.603,2 tỷ đồng, đạt 89,33% dự toán năm; trong đó thu nội địa (trừ dầu) đạt 7.432,3 tỷ đồng, đạt 97,16% dự toán năm.Trong tổng thu ngân sách gồm: Thu thuế, phí 5.978,9 tỷ đồng, đạt 89,28% dự toán năm; thu tiền nhà, đất 1.453,3 tỷ đồng, đạt 152,51% dự toán năm; thu dầu thô 1.080,8 tỷ đồng, đạt 83,14% dự toán năm và thu thuế xuất nhập khẩu 1.089,9 tỷ đồng, đạt 60,55% dự toán năm.

Dự ước các khoản thu 11 tháng tăng (giảm) so cùng kỳ năm trước như sau: Thu từ doanh nghiệp nhà nước 1.015,1 tỷ đồng (giảm 31,79%), thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 895,5 tỷ đồng (giảm 6,30%), thu ngoài quốc doanh 1.235,3 tỷ đồng (giảm 9,34%), thuế thu nhập cá nhân 578,3 tỷ đồng (giảm 5,7%), thuế bảo vệ môi trường 471,5 tỷ đồng (giảm 13,8%); lệ phí trước bạ 252,1 tỷ đồng (giảm 38,51%); thu từ các loại phí, lệ phí 149 tỷ đồng (giảm 7,63%); thu khác ngân sách 205 tỷ đồng (giảm 42,02%); thu xổ số kiến thiết 1.086,2 tỷ đồng (tăng 13,72%); thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 71 tỷ đồng (giảm 50,95%); thu tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 13,1 tỷ đồng (tăng 4,53%), thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 534,8 tỷ đồng (tăng 51,46%); thu tiền sử dụng đất 905 tỷ đồng (giảm 29,31%); thu từ dầu thô 1.080,8 tỷ đồng (giảm 36,01%) và thu thuế xuất nhập khẩu đạt 1.089,9 tỷ đồng (giảm 42%).

Từ nay đến cuối năm, để hoàn thành ở mức cao nhất dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh, ngành Thuế sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thu, đẩy mạnh chống thất thu, trốn thuế; chú trọng công tác thanh kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế./.

Nguồn: binhthuan.gov.vn


Các tin tiếp
Sản lượng thủy sản 4 tháng đầu năm 2020 ước đạt gần 17 nghìn tấn   (15/5/2020)
Bình Thuận công bố tình huống khẩn cấp do hạn hán cấp độ 2: Nhiều việc cấp bách cần làm để chống hạn   (8/5/2020)
4 tháng đầu năm 2020: Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định   (6/5/2020)
Tình hình Kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2020   (6/5/2020)
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Ngân hàng (cơ sở dữ liệu) tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh   (6/5/2020)
Bình Thuận: Ban hành quyết định công bố chỉ số cải cách hành chính (Par index) năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh   (5/5/2020)
Đảm bảo thị trường hoạt động ổn định xuyên suốt thời gian phòng, chống dịch COVID-19   (4/5/2020)
Bình Thuận đạt nhiều kết quả tích cực sau hơn 2 năm thực hiện giải pháp cấp bách chống khai thác IUU   (4/5/2020)
Sẽ sớm có giải pháp phục hồi nền kinh tế   (4/5/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2020   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2019   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2018 TỈNH BÌNH THUẬN   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2017 TỈNH BÌNH THUẬN   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 12 VÀ CẢ NĂM 2016   (7/4/2020)
Bình Thuận thu ngân sách trong Quý I năm 2020 đạt 2.712 tỷ đồng   (6/4/2020)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4325699