Bình Thuận: Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị xây dựng nông thôn mới   25/3/2021

Với quan điểm, chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Bình Thuận trong thời gian qua đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân tham gia. Theo đó, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh.Vượt 17 xã của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII

Triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp tục cụ thể hóa triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, theo đó các sở, ngành với nhiệm vụ được phân công đều đã nghiêm túc triển khai đầy đủ các nội dung chỉ đạo và đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh; cải thiện rõ nét đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở nông thôn; bộ mặt nông thôn từng bước được thay đổi, xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn, nhiều nơi có sự thay đổi đáng kể; khoảng cách phát triển giữa nông thôn và đô thị thu hẹp dần, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...

Ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là chương trình “chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc” và là chương trình rất trúng, rất đúng, đi vào lòng người, khai thác được sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị. Chương trình được chính quyền và nhân dân trong toàn tỉnh hưởng ứng từ khi mới bắt đầu triển khai vào năm 2010.

Tính đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 65/93 xã (đạt 69,89%) đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh giao (60%), vượt 17 xã của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (48 xã), vượt 15 xã so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao đến năm 2020 (50 xã) và vượt xa so với vùng duyên hải Nam Trung Bộ (45,82% số xã đạt chuẩn). Huyện Đức Linh và thành phố Phan Thiết đang trình hồ sơ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xét, thẩm định huyện đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Ngoài ra, tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và xã Hàm Cường đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 1 đơn vị cấp huyện so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao và yêu cầu của Trung ương đến năm 2020. Về bộ tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 16,47 tiêu chí/xã; tiêu chí huyện bình quân toàn tỉnh đạt 5,25 tiêu chí/huyện.

Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị

Trong năm 2021, Bình Thuận phấn đấu có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 67/93 xã (đạt 72%), có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí 2016 - 2020. Các công trình hạ tầng thiết yếu (giao thông, điện, nước, trường học, trạm y tế) đảm bảo đồng bộ, hiện đại, liên thông và ứng phó với biến đổi khí hậu. Chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn được nâng cao, thu nhập bình quân nông thôn dự kiến năm 2021 đạt 48,9 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch theo Quy chuẩn Quốc gia đạt 65%.

Để đạt mục tiêu đề ra, theo Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, Bình Thuận sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Trên cơ sở đó, phát huy dân chủ và vai trò chủ thể của các cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới nhưng phải để người dân tự nguyện, tự giác; không để xảy ra tình trạng chạy theo thành tích, huy động quá sức dân, nợ đọng, thực hiện đối phó hình thức; lấy mức độ hài lòng của người dân làm thước đo kết quả đạt được.

Cùng với đó, tỉnh tập trung rà soát từng mục tiêu, tiêu chí để có kế hoạch, lộ trình nâng cao chất lượng các tiêu chí sau đạt chuẩn, nhất là các tiêu chí liên quan trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn, như: Nâng cao thu nhập; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp; xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống ở khu dân cư...  Đối với các xã, huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới, tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo tiêu chí quy định hiện hành, đồng thời xác định nội dung, giải pháp thực hiện, hướng tới phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025…

Với sự chung tay của cả cộng đồng, phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Bình Thuận hy vọng sẽ có nhiều bước chuyển mới ở những năm tiếp theo.

Nguồn: binhthuan.gov.vn


Các tin tiếp
Sản lượng thủy sản 4 tháng đầu năm 2020 ước đạt gần 17 nghìn tấn   (15/5/2020)
Bình Thuận công bố tình huống khẩn cấp do hạn hán cấp độ 2: Nhiều việc cấp bách cần làm để chống hạn   (8/5/2020)
4 tháng đầu năm 2020: Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định   (6/5/2020)
Tình hình Kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2020   (6/5/2020)
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Ngân hàng (cơ sở dữ liệu) tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh   (6/5/2020)
Bình Thuận: Ban hành quyết định công bố chỉ số cải cách hành chính (Par index) năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh   (5/5/2020)
Đảm bảo thị trường hoạt động ổn định xuyên suốt thời gian phòng, chống dịch COVID-19   (4/5/2020)
Bình Thuận đạt nhiều kết quả tích cực sau hơn 2 năm thực hiện giải pháp cấp bách chống khai thác IUU   (4/5/2020)
Sẽ sớm có giải pháp phục hồi nền kinh tế   (4/5/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2020   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2019   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2018 TỈNH BÌNH THUẬN   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2017 TỈNH BÌNH THUẬN   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 12 VÀ CẢ NĂM 2016   (7/4/2020)
Bình Thuận thu ngân sách trong Quý I năm 2020 đạt 2.712 tỷ đồng   (6/4/2020)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4343137