Phát triển ngành năng lượng hướng đến sự bền vững, đa dạng, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa   25/3/2021

Từ năm 2016 đến nay, ngành năng lượng tại Bình Thuận đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Với định hướng phát triển ngành năng lượng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Bình Thuận đang từng bước đa dạng hóa các nguồn năng lượng, tạo điều kiện thuận lợi và tích cực triển khai các dự án để sớm đưa địa phương trở thành Trung tâm năng lượng mang tầm quốc gia.Trong giai đoạn vừa qua, Bình Thuận đã tập trung triển khai đầu tư hoàn thành các dự án năng lượng theo đúng quy hoạch đã được duyệt. Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 42 nhà máy điện đang hoạt động với tổng công suất 6.225 MW (gồm: 04 nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân; 07 nhà máy thủy điện; 01 nhà máy điện diesel đảo Phú Quý; 04 nhà máy điện gió và 26 nhà máy điện mặt trời). Tổng sản lượng điện thiết kế hơn 31 tỷ kWh/năm. Với quy mô ngày càng phát triển, ngành công nghiệp điện, năng lượng của tỉnh đã và đang đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà cũng như đảm bảo cung cấp điện cho khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Kết thúc năm 2020, GRDP của tỉnh Bình Thuận đạt mức tăng trưởng 4,54%. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong giai đoạn 2016-2020, tuy nhiên với những tác động nặng nề từ dịch COVID-19, kết quả trên hoàn toàn đáng khích lệ. Trong mức tăng chung, chỉ riêng ngành công nghiệp đã đóng góp đến 3,31 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Sự tăng trưởng một cách ổn định của lĩnh vực công nghiệp đã giúp Bình Thuận duy trì đà tăng trưởng, không rơi vào tăng trưởng âm trước tác động của dịch COVID-19. Nhóm ngành sản xuất và phân phối điện có đóng góp rất lớn vào tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp. Sản lượng điện sản xuất tháng 12 ước đạt 2.477 triệu kWh, tăng 16,32% so với cùng kỳ năm trước, dự ước cả năm 2020 đạt 31.569 triệu kWh, tăng 17,74% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là lĩnh vực đóng góp chủ yếu vào tốc độ tăng trưởng về giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp tại địa phương, trong đó, nhiệt điện đóng góp sản lượng điện cao nhất với 82,86%.