Bình Thuận nỗ lực thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh   25/3/2021

Những năm qua, tỉnh Bình Thuận đã tích cực và quyết liệt trong việc thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, giải quyết kịp thời những kiến nghị, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất…. Nhờ đó, những tồn tại, hạn chế đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã dần được dỡ bỏ.Để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương quyết liệt trong việc thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trong đó, việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành và giải quyết công việc của từng cán bộ, công chức, viên chức nên tạo được sự tin tưởng và hài lòng của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp luôn được tỉnh ưu tiên triển khai hàng đầu.

Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo thực thi đúng, đầy đủ những quy định về điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa; không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh dưới mọi hình thức; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không thực hiện đầy đủ, đúng các quy định mới về điều kiện kinh doanh. Các cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục thực hiện tốt kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ, tăng cường kỹ năng ứng xử, xử lý tình huống công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức; rút ngắn thời gian xử lý vướng mắc, giảm thiểu chi phí cho nhà đầu tư, doanh nghiệp… từng bước xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi theo quy định pháp luật; công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp và triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp cũng được quan tâm hơn, nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp.