Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng khá so với cùng kỳ năm trước   25/3/2021
Theo số liệu từ Cục Thống kê cung cấp, tính từ ngày 15/01 đến ngày 15/02/2021, đã có 102 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 85,45% so với cùng kỳ năm trước; tổng vốn đăng ký mới 1.292,3 tỷ đồng, tăng gấp 5,98 lần so với cùng kỳ năm trước; số doanh nghiệp đã giải thể 27 doanh nghiệp, tăng gấp 03 lần so với cùng kỳ năm trước; tạm ngừng hoạt động 29 doanh nghiệp, tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước; đăng ký chuyển đổi loại hình 05 doanh nghiệp, bằng so với cùng kỳ năm trước; số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động 10 doanh nghiệp (trong đó có 01 đơn vị trực thuộc), tăng 66,66% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 02 tháng đầu năm (tính đến 15/02/2021), đã có 225 doanh nghiệp thành lập mới (trong đó có 97 đơn vị trực thuộc), tăng 51% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký 2.070 tỷ đồng, tăng 2,14 lần so với cùng kỳ năm trước; 104 doanh nghiệp hoạt động trở lại (trong đó 15 đơn vị trực thuộc), tăng gấp 2,88 lần so với cùng kỳ; 131 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (có 22 đơn vị trực thuộc), tăng 52,32% so với cùng kỳ năm trước; 10 doanh nghiệp đăng ký thay đổi loại hình (không có đơn vị trực thuộc), giảm 37,5% so cùng kỳ. Số doanh nghiệp đã giải thể 162 doanh nghiệp (có 119 đơn vị trực thuộc), tăng 51,4% so với cùng kỳ năm trước.

Việc khống chế hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn đã tạo ra tâm lý tích cực, giúp các nhà đầu tư, doanh nghiệp quay trở lại thị trường. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới, số lượng doanh nghiệp hoạt động trở lại đều tăng khá so với cùng kỳ. Trong thời gian đến, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, nhất là phản ánh, kiến nghị với lãnh đạo tỉnh về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án và thực hiện dự án đầu tư tại tỉnh, cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Lãnh đạo UBND tỉnh sẽ cùng với thủ trưởng các sở, ngành, địa phương dành thời gian gặp mặt, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, nhà đầu tư để nghe báo cáo những khó khăn, vướng mắc nhằm kịp thời xử lý, giải quyết; đồng thời, lắng nghe các ý kiến góp ý, trao đổi của các doanh nghiệp, nhà đầu tư về môi trường đầu tư, các cơ chế chính sách cần tháo gỡ để giúp doanh nghiệp phát triển./.

Nguồn: binhthuan.gov.vn


Các tin tiếp
Sản lượng thủy sản 4 tháng đầu năm 2020 ước đạt gần 17 nghìn tấn   (15/5/2020)
Bình Thuận công bố tình huống khẩn cấp do hạn hán cấp độ 2: Nhiều việc cấp bách cần làm để chống hạn   (8/5/2020)
4 tháng đầu năm 2020: Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định   (6/5/2020)
Tình hình Kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2020   (6/5/2020)
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Ngân hàng (cơ sở dữ liệu) tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh   (6/5/2020)
Bình Thuận: Ban hành quyết định công bố chỉ số cải cách hành chính (Par index) năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh   (5/5/2020)
Đảm bảo thị trường hoạt động ổn định xuyên suốt thời gian phòng, chống dịch COVID-19   (4/5/2020)
Bình Thuận đạt nhiều kết quả tích cực sau hơn 2 năm thực hiện giải pháp cấp bách chống khai thác IUU   (4/5/2020)
Sẽ sớm có giải pháp phục hồi nền kinh tế   (4/5/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2020   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2019   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2018 TỈNH BÌNH THUẬN   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2017 TỈNH BÌNH THUẬN   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 12 VÀ CẢ NĂM 2016   (7/4/2020)
Bình Thuận thu ngân sách trong Quý I năm 2020 đạt 2.712 tỷ đồng   (6/4/2020)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4343297