Tình hình sản xuất kinh doanh trong Quý I/2021 tiếp tục ổn định   9/4/2021

(binhthuan.gov.vn) Tình hình sản xuất kinh doanh trong quý I/2021 được đánh giá tiếp tục ổn định và có cải thiện nhẹ so với quý IV/2020. Đây là kết quả khảo sát về xu hướng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc ngành chế biến, chế tạo được Cục Thống kê tỉnh thực hiện.Kết quả khảo sát cho thấy, có 28,99% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn quý trước; có 34,78% đánh giá khó khăn và 36,23% số doanh nghiệp cho rằng ổn định.

Có 29,51% doanh nghiệp ngoài quốc doanh đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh có chiều hướng tốt lên; có 36,07% doanh nghiệp ngoài quốc doanh cho rằng có chiều hướng giữ nguyên và 34,42% số doanh nghiệp ngoài quốc doanh cho rằng có chiều hướng khó khăn hơn.

Có 14,29% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh có chiều hướng tốt lên; có 42,86% doanh nghiệp vốn FDI cho rằng có chiều hướng giữ nguyên và có 42,85% cho rằng có chiều hướng giảm (khó khăn hơn).

Trong các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong quý I/2021, có 25,0% doanh nghiệp đánh giá do thiếu nguyên nhiên vật liệu; có 19,64% doanh nghiệp cho rằng nhu cầu thị trường trong nước thấp; có 12,5% doanh nghiệp cho rằng do không tuyển được lao động theo yêu cầu; có 10,71% doanh nghiệp cho rằng tính cạnh tranh trong nước cao; có 7,14% doanh nghiệp cho rằng nhu cầu thị trường quốc tế thấp; có 8,93% doanh nghiệp cho rằng do gặp khó khăn về tài chính; có 14,29% doanh nghiệp đánh giá lý do dịch bệnh COVID-19 và có 1,79% doanh nghiệp cho rằng do chính sách pháp luật của nhà nước.

Đáng chú ý, khi được hỏi về nhận đình tình hình sản xuất kinh doanh trong quý II: Có đến 83,83% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và tốt hơn, trong đó, có 66,18% doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt hơn; có 17,65% doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và có 16,17% dự báo khó khăn hơn.

Số liệu từ Cục Thống kê tỉnh cũng cho thấy, kết thúc quý I/2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN cơ bản được duy trì ổn định, tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2020. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021, các doanh nghiệp đã hoạt động trở lại ổn định. Luỹ kế 03 tháng đầu năm, doanh thu ước đạt 1.250 tỷ đồng, tăng 38,8% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 20,16% kế hoạch năm. Nộp ngân sách ướt đạt 25,5 tỷ đồng, tăng 24,39% so với cùng kỳ, đạt 25,5% kế hoạch năm./.

Nguồn:binhthuan.gov.vn

Các tin tiếp
Sản lượng thủy sản 4 tháng đầu năm 2020 ước đạt gần 17 nghìn tấn   (15/5/2020)
Bình Thuận công bố tình huống khẩn cấp do hạn hán cấp độ 2: Nhiều việc cấp bách cần làm để chống hạn   (8/5/2020)
4 tháng đầu năm 2020: Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định   (6/5/2020)
Tình hình Kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2020   (6/5/2020)
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Ngân hàng (cơ sở dữ liệu) tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh   (6/5/2020)
Bình Thuận: Ban hành quyết định công bố chỉ số cải cách hành chính (Par index) năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh   (5/5/2020)
Đảm bảo thị trường hoạt động ổn định xuyên suốt thời gian phòng, chống dịch COVID-19   (4/5/2020)
Bình Thuận đạt nhiều kết quả tích cực sau hơn 2 năm thực hiện giải pháp cấp bách chống khai thác IUU   (4/5/2020)
Sẽ sớm có giải pháp phục hồi nền kinh tế   (4/5/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2020   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2019   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2018 TỈNH BÌNH THUẬN   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2017 TỈNH BÌNH THUẬN   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 12 VÀ CẢ NĂM 2016   (7/4/2020)
Bình Thuận thu ngân sách trong Quý I năm 2020 đạt 2.712 tỷ đồng   (6/4/2020)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4361106