Sản xuất lúa cải tiến theo phương pháp SRI: Chặng đường thay đổi nhận thức, tập quán   4/1/2022

BT- Để thích ứng với biến đổi khí hậu, hạn hán thường xuyên và giá cả phân bón tăng cao, việc sản xuất lúa cải tiến theo phương pháp SRI được coi là giải pháp hiệu quả, bền vững của nông dân Bình Thuận mấy năm qua.