Triển vọng phục hồi kinh tế   9/5/2022

Tình hình kinh tế - xã hội quý I/2022 của tỉnh đã có những dấu hiệu khả quan hơn so với cùng kỳ năm 2021. Nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá, không khí sản xuất, kinh doanh tốt hơn cho thấy tín hiệu phục hồi tích cực sau đại dịch Covid-19.