Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 41-CTr/TU của Tỉnh ủy   28/2/2018

Thực hiện Chương trình hành động số 41-CTr/TU ngày 26/01/2018 của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Công tác dân số trong tình hình mới”. Liên hiệp hội đã xây dựng kế hoạch thực hiện với các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như sau:1.Tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Chi bộ, Cơ quan và quan hệ phối hợp với Mặt trận TQVN, các đoàn thể tỉnh và Hội thành viên của hệ thống Liên hiệp hội trong triển khai thực hiện các mục tiêu, giải pháp mà Chương trình hành động đã đề ra; nhất là hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động về công tác dân số, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao đời sống vật chất và tình thần của nhân dân.

2.Tích cực tham gia việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động về công tác dân số bằng các nội dung, hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao nhận thức của CBCCVC và nhân dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chiến lược, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân số.

3.Đặc biệt, các đơn vị trực thuộc gắn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về bình đẳng giới; triển khai có hiệu quả các chương trình y tế công cộng, y tế học đường; tổ chức các phong trào thể dục, thể thao nhằm rèn luyện sức khỏe như phong trào đua xe đạp, chạy bộ… góp phần nâng cao chất lượng dân số.

4.Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và Hội thành viên thuộc lĩnh vực chuyên ngành tăng cường tổ chức Hội thảo khoa học hoặc đăng ký thực hiện các đề tài nghiên cứu có liên quan đến chính sách dân số và phát triển nhằm góp phần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và xây dựng các cơ chế, giải pháp quản lý, điều hành, thực hiện có kết quả các mục tiêu về ổn định quy mô, cơ cấu dân số và nâng cao chất lượng dân số. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và định kỳ sơ kết, tổng kết theo quy định.

Việc thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch trên, sẽ góp phần giải quyết các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân số; duy trì mức sinh thay thế; giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, phân bổ dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bích Hạnh


Các tin tiếp
Phản biện đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đến năm 2020”   (21/6/2013)
Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của các trung tâm trực thuộc   (21/6/2013)
Hội Thảo “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội ”   (21/6/2013)
Hội thảo “Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh”   (11/6/2013)
Hiệp hội Điện gió tỉnh Bình Thuận: Hội nghị thường niên năm 2013   (30/5/2013)
Chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan   (28/5/2013)
Liên hiệp Hội Bình Thuận: Sơ kết 5 năm (2008 – 2012) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn   (27/5/2013)
Tập huấn chuyên đề "Sử dụng tỏi, gừng, nghệ trong nuôi gà"   (14/5/2013)
Câu lạc bộ Trí thức tổ chức tọa đàm chuyên đề   (15/4/2013)
Mức giới hạn hàm lượng histamine trong nước mắm   (15/4/2013)
Đại hội Hội Y học lần thứ II   (15/4/2013)
Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt trí thức   (15/4/2013)
Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 – 2017)   (1/4/2013)
Lễ tặng Huy hiệu Đảng cho Đảng viên có nhiều tuổi Đảng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận   (28/3/2013)
Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tí: Gặp gỡ trí thức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh   (28/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    3336721