Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả   28/2/2018

Vừa qua, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 30/01/2018 thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.



Căn cứ Kế hoạch trên, Liên hiệp hội đã xây dựng kế hoạch triển khai và yêu cầu các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị mình nghiêm túc thực hiện các nội dung chính sau:

Tổ chức triển khai phổ biến, quán triệt đến từng CBCCVC, đảng viên Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương, Kế hoạch số 07-KH/TU của Bộ Chính trị (khóa XII) và Kế hoạch số 82-KH/TU của Tỉnh ủy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong hệ thống Liên hiệp hội. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp hội theo hướng tăng cường phối hợp giữa Liên hiệp hội với các cơ quan, đơn vị có liên quan và hội thành viên trong triển khai các hoạt động của Liên hiệp hội; tích cực tổ chức triển khai và nâng cao chất lượng hội thảo khoa học và công tác tư tư vấn, phản biện xã hội của Liên hiệp hội. Kiên toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của từng đơn vị, tổ chức; thực hiện nghiêm túc Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 của Liên hiệp hội đã xây dựng; tăng cường sử dụng đội ngũ tình nguyện viên, cộng tác viên ở các Trung tâm trực thuộc. Chấp hành nghiêm túc cơ chế phân bổ ngân sách, quản lý tài chính và khoán chi theo quy định; tích cực, chủ động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp hội. Quản lý các Trung tâm trực thuộc theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự đảm báo kinh phí hoạt động, đảm bảo theo quy định của pháp luật. Vận động các Hội thành viên, Hội viên tập thể đăng ký nhiệm vụ nhà nước giao để được cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ hàng năm.

                                                                                     Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bích Hạnh


Các tin tiếp
Phản biện đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đến năm 2020”   (21/6/2013)
Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của các trung tâm trực thuộc   (21/6/2013)
Hội Thảo “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội ”   (21/6/2013)
Hội thảo “Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh”   (11/6/2013)
Hiệp hội Điện gió tỉnh Bình Thuận: Hội nghị thường niên năm 2013   (30/5/2013)
Chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan   (28/5/2013)
Liên hiệp Hội Bình Thuận: Sơ kết 5 năm (2008 – 2012) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn   (27/5/2013)
Tập huấn chuyên đề "Sử dụng tỏi, gừng, nghệ trong nuôi gà"   (14/5/2013)
Câu lạc bộ Trí thức tổ chức tọa đàm chuyên đề   (15/4/2013)
Mức giới hạn hàm lượng histamine trong nước mắm   (15/4/2013)
Đại hội Hội Y học lần thứ II   (15/4/2013)
Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt trí thức   (15/4/2013)
Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 – 2017)   (1/4/2013)
Lễ tặng Huy hiệu Đảng cho Đảng viên có nhiều tuổi Đảng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận   (28/3/2013)
Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tí: Gặp gỡ trí thức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh   (28/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    3336738