Quán triệt Nghị Quyết TW6 khóa XII và Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   28/2/2018

Ngày 26-27/02/2018, Chi bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 cho đảng viên, quần chúng, người lao động thuộc Văn phòng Liên hiệp hội và các Trung tâm trực thuộc.Đồng chí Lương Thanh Sơn – Bí thư Chi bộ Liên hiệp hội, đã báo cáo về nội dung 4 Nghị quyết của Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ 6, khóa XII đã ban hành đó là: NQ số 18-NQ/TW “về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; NQ số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; NQ số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; NQ số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

Đây là 4 Nghị quyết quan trọng và cấp bách vừa được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa 12 thông qua ngày 25 tháng 10 năm 2017, gồm những định hướng lớn, mang tính đột phá về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị… Vì vậy, những quan điểm, những tư tưởng chỉ đạo, những mục tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp lớn trong các Nghị quyết đã được quán triệt sâu sắc và tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhằm tạo sự chuyển biến nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong mỗi đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Liên hiệp hội.

Triển khai chuyên đề năm 2018, đồng chí Lương Thanh Sơn đã nhấn mạnh về 3 nội dung quan trọng trong  việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về: Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh; Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hầu hết các đảng viên và quần chúng đã nhận thức được tầm quan trọng 4 nội dung của Nghị quyết và 3 nội dung của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tác giả bài viết: Phạm Công Luân


Các tin tiếp
Phản biện đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đến năm 2020”   (21/6/2013)
Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của các trung tâm trực thuộc   (21/6/2013)
Hội Thảo “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội ”   (21/6/2013)
Hội thảo “Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh”   (11/6/2013)
Hiệp hội Điện gió tỉnh Bình Thuận: Hội nghị thường niên năm 2013   (30/5/2013)
Chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan   (28/5/2013)
Liên hiệp Hội Bình Thuận: Sơ kết 5 năm (2008 – 2012) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn   (27/5/2013)
Tập huấn chuyên đề "Sử dụng tỏi, gừng, nghệ trong nuôi gà"   (14/5/2013)
Câu lạc bộ Trí thức tổ chức tọa đàm chuyên đề   (15/4/2013)
Mức giới hạn hàm lượng histamine trong nước mắm   (15/4/2013)
Đại hội Hội Y học lần thứ II   (15/4/2013)
Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt trí thức   (15/4/2013)
Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 – 2017)   (1/4/2013)
Lễ tặng Huy hiệu Đảng cho Đảng viên có nhiều tuổi Đảng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận   (28/3/2013)
Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tí: Gặp gỡ trí thức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh   (28/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    3237833