Họp thông qua báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội Đề án “Quy hoạch phát triển điểm du lịch quốc gia Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đến năm 2030”   21/3/2018

Sáng ngày 20/3/2018, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) tổ chức họp thông qua dự thảo báo tư vấn, phản biện và giám định xã hội đề án “Quy hoạch phát triển điểm du lịch quốc gia Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đến năm 2030”. Tham dự cuộc họp có các thành viên hội đồng tư vấn, phản biện và giám định xã hội đề án, đại diện chủ đầu tư Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.Báo cáo tổng hợp Quy hoạch phát triển điểm du lịch quốc gia Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đến năm 2030 được xây dựng trên cơ sở phù hợp tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 25/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII về phát triển du lịch đến năm 2020 và Quy hoạch các ngành khác liên quan, các chủ trương chính sách của Trung ương và tỉnh. Qua báo cáo phản biện của Liên hiệp hội đã cho thấy nội dung của báo cáo đề án tương đối đầy đủ, bám khá sát mục tiêu, yêu cầu theo đề cương đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, cụ thể: báo cáo đã nêu được sự cần thiết, vị trí, vai trò và lợi thế của điểm du lịch quốc gia Phú Quý; đã đánh giá các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội liên quan đến phát triển di lịch; đánh giá tiềm năng, hiện trạng tài nguyên du lịch; xây dựng quan điểm, mục tiêu, các phương án và luận chứng lựa chọn phương án phát triển du lịch; định hướng phát triển thị trường, sản phẩm, không gian và kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; đưa ra các giải pháp quản lý và thực hiện quy hoạch phát triển điểm du lịch quốc gia Phú Quý.

Tuy nhiên, về tổng thể Báo cáo chưa phân tích, đánh giá các yếu tố trong và ngoài nước có tác động đến điểm du lịch Phú Quý; cũng như chưa phân tích, đánh giá được hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của điểm du lịch quốc gia Phú Quý mang lại; chưa phân tích rõ lợi thế so sánh, các điều kiện về khí hậu, giao thông, hiện trạng về phát triển du lịch, điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng, mối quan hệ giữa du lịch với các ngành khác như: An ninh quốc phòng, phát triển kinh tế, du lịch với quy hoạch sử dụng đất, nước trong điều kiện biến đổi khí hậu, du lịch với dịch vụ hậu cần… để thể hiện rõ tính khả thi, hiệu quả, lộ trình và thời gian đích đến để Phú Quý trở thành điểm du lịch Quốc gia; chưa xác định lợi thế so sánh của đảo Phú Quý so với một số đảo khác có hoạt động du lịch, đây là yếu tố quan trọng làm căn cứ cho việc định hướng phát triển sản phẩm du lịch mang tính đặc thù của đảo; các cơ sở để báo cáo đưa ra dự báo về các chỉ tiêu và luận chứng lựa chọn phương án phát triển điểm du lịch chưa thuyết phục; các giải pháp và tổ chức thực hiện quy hoạch còn chung chung.

Tại cuộc họp đại diện chủ đầu tư Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu, giải trình một số vấn đề có liên quan đến đề án. Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn sẽ tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện thêm các nội dung nêu trong báo cáo phản biện đề án trước khi trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

                                                                   Tác giả bài viết: Trang Minh Thắng


Các tin tiếp
Phản biện đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đến năm 2020”   (21/6/2013)
Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của các trung tâm trực thuộc   (21/6/2013)
Hội Thảo “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội ”   (21/6/2013)
Hội thảo “Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh”   (11/6/2013)
Hiệp hội Điện gió tỉnh Bình Thuận: Hội nghị thường niên năm 2013   (30/5/2013)
Chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan   (28/5/2013)
Liên hiệp Hội Bình Thuận: Sơ kết 5 năm (2008 – 2012) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn   (27/5/2013)
Tập huấn chuyên đề "Sử dụng tỏi, gừng, nghệ trong nuôi gà"   (14/5/2013)
Câu lạc bộ Trí thức tổ chức tọa đàm chuyên đề   (15/4/2013)
Mức giới hạn hàm lượng histamine trong nước mắm   (15/4/2013)
Đại hội Hội Y học lần thứ II   (15/4/2013)
Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt trí thức   (15/4/2013)
Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 – 2017)   (1/4/2013)
Lễ tặng Huy hiệu Đảng cho Đảng viên có nhiều tuổi Đảng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận   (28/3/2013)
Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tí: Gặp gỡ trí thức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh   (28/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    3237825