Năm 2018 – “Năm dân vận chính quyền”   20/4/2018

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2018 – “Năm dân vận chính quyền”, vừa qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh ban hành Kế hoạch số 116/KH-LHH ngày 11/4/2018 để triển khai thực hiện Kế hoạch trên.Xác định được tầm quan trọng của việc xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, thực sự là của dân, do dân và vì dân, Liên hiệp hội cần phải tiếp tục tổ chức triển khai, phổ biến các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, đặc biệt tập trung vào Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Gắn công tác dân vận với thực hiện cải cách hành chính. Kiên toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của từng đơn vị, tổ chức; thực hiện nghiêm túc Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 của Liên hiệp hội đã xây dựng. Tập trung chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin để cải tiến phương pháp làm việc. đồng thời

Thực hiện tốt công tác dân vận trong phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội. Tập trung thực hiện đạt và vượt nhiệm vụ chủ yếu do cấp trên giao hàng năm; tích cực tổ chức triển khai các hội thảo, tập huấn, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đời sống để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo. Công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, các khoản thu, chi từ ngân sách và các nguồn khác để nhân dân biết, thực hiện và kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt chế độ đi cơ sở của lãnh đạo.

Song song đó, Liên hiệp hội cần phải tiếp tục nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, tác phong của đội ngũ cán bộ, viên chức; thực hiện tốt công tác tiếp công dân; Thực hiện tốt công tác dân vận trong triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện cơ chế giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bích Hạnh


Các tin tiếp
Phản biện đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đến năm 2020”   (21/6/2013)
Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của các trung tâm trực thuộc   (21/6/2013)
Hội Thảo “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội ”   (21/6/2013)
Hội thảo “Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh”   (11/6/2013)
Hiệp hội Điện gió tỉnh Bình Thuận: Hội nghị thường niên năm 2013   (30/5/2013)
Chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan   (28/5/2013)
Liên hiệp Hội Bình Thuận: Sơ kết 5 năm (2008 – 2012) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn   (27/5/2013)
Tập huấn chuyên đề "Sử dụng tỏi, gừng, nghệ trong nuôi gà"   (14/5/2013)
Câu lạc bộ Trí thức tổ chức tọa đàm chuyên đề   (15/4/2013)
Mức giới hạn hàm lượng histamine trong nước mắm   (15/4/2013)
Đại hội Hội Y học lần thứ II   (15/4/2013)
Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt trí thức   (15/4/2013)
Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 – 2017)   (1/4/2013)
Lễ tặng Huy hiệu Đảng cho Đảng viên có nhiều tuổi Đảng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận   (28/3/2013)
Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tí: Gặp gỡ trí thức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh   (28/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    3237826