Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng   3/5/2018

Thực hiện chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh, trí thức khoa học và công nghệ ngoài tỉnh, kiều bào định cư ở nước ngoài góp phần trí tuệ, sức lực vào sự nghiệp xây dựng quê hương; điều hoà, phối hợp hoạt động của các hội thành viên. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; hiện nay, Liên hiệp hội đã tập hợp được 25 hội thành viên, 14 hội viên tập thể và 4 trung tâm trực thuộc với 16.356 hội viên.Trong hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức, Liên hiệp Hội đã tích cực đẩy mạnh vai trò thu hút, tập hợp các nhà khoa học trong việc thực hiện, triển khai nhiều hội thảo, tập huấn, đề tài quan trọng, mang tính ứng dụng cao, đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao công nghệ, hoạt động thông tin, truyền thông, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, y tế, phát triển cộng đồng và xoá đói giảm nghèo, qua đó tạo được uy tín đối với các cơ quan quản lý Nhà nước từ cấp tỉnh đến địa phương, đặc biệt là đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa và miền núi; tạo được sự tín nhiệm của các nhà tài trợ nước ngoài.

Đặc biệt, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được nhà nước và nhân dân đánh giá cao, đã tổ chức phản biện 49 đề án, dự án, quy hoạch của tỉnh đảm bảo chất lượng và yêu cầu đặt ra, các nội dung phản biện và các ý kiến đề xuất của Liên hiệp hội giúp lãnh đạo tỉnh và các ngành hữu quan có thêm cơ sở khoa học, thực tiễn để quyết định phê duyệt đối với từng dự án, đề án; thông qua đó Liên hiệp hội tăng cường tập hợp lực lượng trí thức khoa học công nghệ ngày càng đông đảo hơn, khẳng định vị trí, vai trò của Liên hiệp hội.

Câu lạc bộ trí thức đã tổ chức sinh hoạt định kỳ nhằm thông tin cho hội viên về các hoạt động của Câu lạc bộ và tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà; đồng thời cũng đã phối hợp tổ chức trao đổi, thảo luận chuyên sâu về các vấn đề mới trong khoa học kỹ thuật thuộc các lĩnh vực sản xuất và đời sống xã hội để cung cấp thêm những thông tin cần thiết cho đội ngũ trí thức. Hàng năm, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ phối hợp với Thường trực Liên hiệp hội tổ chức buổi gặp mặt giữa Bí thư Tỉnh ủy với đội ngũ trí thức đạt kết quả thiết thực; qua đó đội ngũ trí thức có điều kiện để bày tỏ tâm tư, nguyện vọng hoặc kiến nghị với lãnh đạo tỉnh các giải pháp, chính sách phát triển khoa học công nghệ nói riêng và kinh tế - xã hội nói chung

Hoạt động Hội thi, Cuộc thi và tôn vinh đã thu hút nhiều lực lượng trí thức tham gia, tạo nên phong trào sôi nổi, khơi gợi nhiều ý tưởng hay nảy sinh trong quá trình học tập và lao động. Từ 2008-2017 đến nay, Hội thi sáng tạo kỹ thuật đã thu hút được 630 giải pháp tham gia dự thi, Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật dành cho thanh thiếu niên nhi đồng đã tiếp nhận 1011 giải pháp; Hoạt động tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học và công nghệ tỉnh Bình Thuận lần thứ II (2017-2018) đang được triển khai rộng rãi kế hoạch xét chọn…

          Với những kết quả trên, trong thời gian tới Liên hiệp hội tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 27-NQ/TW và các văn bản khác có liên quan về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời Liên hiệp hội cũng đề xuất kiến nghị với các sở, ban, ngành liên quan tạo điều kiện cho các đội ngũ trí thức thuộc ngành tham gia vào các hoạt động khoa học công nghệ do ngành triển khai hoặc do Liên hiệp hội tổ chức; đề xuất các cơ chế, chính sách ưu đãi phù hợp để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tại địa phương; đẩy mạnh hợp tác với các viện nghiên cứu, các trường đại học để tranh thủ nguồn lực trí tuệ cho hoạt động  nghiên cứu khoa học và chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, gắn nghiên cứu khoa học với sản xuất kinh doanh…

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bích Hạnh


Các tin tiếp
Phản biện đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đến năm 2020”   (21/6/2013)
Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của các trung tâm trực thuộc   (21/6/2013)
Hội Thảo “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội ”   (21/6/2013)
Hội thảo “Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh”   (11/6/2013)
Hiệp hội Điện gió tỉnh Bình Thuận: Hội nghị thường niên năm 2013   (30/5/2013)
Chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan   (28/5/2013)
Liên hiệp Hội Bình Thuận: Sơ kết 5 năm (2008 – 2012) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn   (27/5/2013)
Tập huấn chuyên đề "Sử dụng tỏi, gừng, nghệ trong nuôi gà"   (14/5/2013)
Câu lạc bộ Trí thức tổ chức tọa đàm chuyên đề   (15/4/2013)
Mức giới hạn hàm lượng histamine trong nước mắm   (15/4/2013)
Đại hội Hội Y học lần thứ II   (15/4/2013)
Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt trí thức   (15/4/2013)
Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 – 2017)   (1/4/2013)
Lễ tặng Huy hiệu Đảng cho Đảng viên có nhiều tuổi Đảng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận   (28/3/2013)
Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tí: Gặp gỡ trí thức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh   (28/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    3223019