Kết quả hoạt động quý I năm 2018 của Liên hiệp hội   8/5/2018

Vừa qua, Liên hiệp hội đã tổ chức họp Ban Thường vụ để đánh giá tình hình hoạt động quý I và đề ra phương hướng hoạt động quý II năm 2018 của Liên hiệp hội.Tại buổi họp, Ban Thường vụ đã đánh giá cao những kết quả mà Liên hiệp hội đã đạt được như: tổ chức phản biện được 02 đề án quy hoạch, 09 hội thảo khoa học, 05 lớp tập huấn, đưa hơn 30 tin bài trên website của Liên hiệp hội; triển khai rộng rãi phong trào Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VIII và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ XI; tiếp tục đôn đốc triển khai, xét chọn tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học – công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ II; tổ chức thành công buổi gặp mặt Bí thư Tỉnh ủy với đội ngũ trí thức của tỉnh…..

Đồng thời các trung tâm trực thuộc của Liên hiệp Hội cũng đã luôn bám sát kế hoạch hoạt động đã đề ra, nghiêm túc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đã vận động hơn 589 triệu đồng triển khai thực hiện các chương trình cộng đồng như: hỗ trợ vốn và kỹ thuật giúp 3.953 hộ khó khăn, hỗ trợ khám và điều trị bệnh cho 8 trường hợp thuộc diện gia đình nghèo, khám mắt cho 800 em học sinh, tạo việc làm ổn định cho 109 người nghèo, tổ chức dạy nghề nông thôn cho 35 học viên, …

Với những kết quả trên, trong thời gian tới Liên hiệp hội chú trọng phối hợp tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của trung ương và của tỉnh có liên quan cho đội ngũ trí thức và hội viên. Tiếp tục theo dõi và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền quản lý Nhà nước đối với các Hội quan tâm việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội khó khăn và chỉ đạo các Hội đã hết nhiệm kỳ tiến hành Đại hội theo quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện đạt kết quả tốt đối với các nhiệm vụ chính trị được giao trong quý II/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các trung tâm trực thuộc thực hiện có kết quả các hoạt động theo chương trình, nhiệm vụ đã đăng ký. Quan tâm công tác vận động, phát triển hội viên mới và phối hợp triển khai các hoạt động khoa học và kỹ thuật với các Hội thành viên; nhất là trong việc tổ chức các hội thảo khoa học, mở các lớp thông tin phổ biến kiến thức khoa học – công nghệ…

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bích Hạnh


Các tin tiếp
Phản biện đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đến năm 2020”   (21/6/2013)
Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của các trung tâm trực thuộc   (21/6/2013)
Hội Thảo “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội ”   (21/6/2013)
Hội thảo “Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh”   (11/6/2013)
Hiệp hội Điện gió tỉnh Bình Thuận: Hội nghị thường niên năm 2013   (30/5/2013)
Chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan   (28/5/2013)
Liên hiệp Hội Bình Thuận: Sơ kết 5 năm (2008 – 2012) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn   (27/5/2013)
Tập huấn chuyên đề "Sử dụng tỏi, gừng, nghệ trong nuôi gà"   (14/5/2013)
Câu lạc bộ Trí thức tổ chức tọa đàm chuyên đề   (15/4/2013)
Mức giới hạn hàm lượng histamine trong nước mắm   (15/4/2013)
Đại hội Hội Y học lần thứ II   (15/4/2013)
Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt trí thức   (15/4/2013)
Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 – 2017)   (1/4/2013)
Lễ tặng Huy hiệu Đảng cho Đảng viên có nhiều tuổi Đảng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận   (28/3/2013)
Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tí: Gặp gỡ trí thức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh   (28/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    3223091