Họp thông qua báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến năm 2030”.   16/5/2018

Sáng ngày 11/5/2018, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) tổ chức họp thông qua dự thảo báo  tư vấn, phản biện và giám định xã hội đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến năm 2030”.Tham dự cuộc họp có các thành viên hội đồng tư vấn, phản biện và giám định xã hội đề án, đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các phòng ban của một số đơn vị có liên quan.

Qua báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội đề án của Liên hiệp hội đã nêu bật lên những ưu điểm cũng như tồn tại của quy hoạch, cụ thể: Báo cáo thuyết minh tổng hợp của đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến năm 2030” đã được xây dựng tương đối đầy đủ, bám khá sát mục tiêu, yêu cầu, nội dung nghiên cứu theo đề cương đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phê duyệt tại Quyết định số 3429/QĐ-BVHTTDL ngày 12/9/2017. Tuy nhiên, về tổng thể báo cáo chưa có các luận giải đầy đủ về cơ sở khoa học và thực tiễn đối với sự khác biệt giữa phạm vi khu vực nghiên cứu lập quy hoạch, phạm vi ranh giới Khu du lịch quốc gia Mũi Né so với nội dung yêu cầu tại Quyết định 3429/QĐ-BVHTTDL ngày 12/9/2017; việc đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến việc khai thác phát triển khu du lịch còn lẫn lộn và còn nặng tính mô tả, chưa tập trung đi sâu vào phân tích, đánh giá; chưa nêu lên được sự tác động của biến đổi khí hậu đến việc xây dựng đề án; chưa phân tích làm rõ điểm mạnh, điểm yếu từng vùng để xây dựng khu quy hoạch du lịch quốc gia Mũi Né có tính độc đáo, đặc thù cho địa phương và những sản phẩm du lịch cần liên kết; chưa thể hiện rõ những kết quả cần đạt được trong quy hoạch để phát triển Mũi Né trở thành khu du lịch quốc gia hàng đầu trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ; đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội, nhu cầu vốn, cơ cấu nguồn vốn, thứ tự và những dự án cần quan tâm đầu tư còn chung chung, mang tính chất định tính, chưa có tính thuyết phục cao; các cơ sở đưa ra dự báo về các chỉ tiêu và luận chứng lựa chọn phương án phát triển khu du lịch chưa thuyết phục, đặc biệt chưa dựa trên quan điểm “sức chứa” khu vực quy hoạch; các số liệu về mục tiêu cụ thể của quy hoạch có sự khác biệt khá lớn so với các chỉ tiêu phát triển của phương án lựa chọn; định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật du lịch còn chung chung, dàn trãi cho nhiều địa phương trong tỉnh, chưa thật sự đi vào phần trọng tâm của đề án quy hoạch là định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật thiết yếu cho Khu du lịch quốc gia Mũi Né; chưa đề cập giải pháp để giải quyết tình trạng chồng lấn phần diện tích quy hoạch khu du lịch với quy hoạch khoáng sản titan và giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế phát triển khu du lịch Mũi Né hiện tại thời gian qua… Các nội dung phản biện được thể hiện chi tiết, cụ thể trong báo cáo phản biện của hội đồng.

Tại cuộc họp đại diện chủ đầu tư Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp thu, giải trình một số vấn đề có liên quan đến đề án. Chủ đầu tư, cùng đơn vị tư vấn sẽ tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện thêm các nội dung nêu trong báo cáo phản biện đề án trước khi trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

Tác giả bài viết: Trang Minh Thắng


Các tin tiếp
Phản biện đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đến năm 2020”   (21/6/2013)
Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của các trung tâm trực thuộc   (21/6/2013)
Hội Thảo “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội ”   (21/6/2013)
Hội thảo “Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh”   (11/6/2013)
Hiệp hội Điện gió tỉnh Bình Thuận: Hội nghị thường niên năm 2013   (30/5/2013)
Chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan   (28/5/2013)
Liên hiệp Hội Bình Thuận: Sơ kết 5 năm (2008 – 2012) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn   (27/5/2013)
Tập huấn chuyên đề "Sử dụng tỏi, gừng, nghệ trong nuôi gà"   (14/5/2013)
Câu lạc bộ Trí thức tổ chức tọa đàm chuyên đề   (15/4/2013)
Mức giới hạn hàm lượng histamine trong nước mắm   (15/4/2013)
Đại hội Hội Y học lần thứ II   (15/4/2013)
Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt trí thức   (15/4/2013)
Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 – 2017)   (1/4/2013)
Lễ tặng Huy hiệu Đảng cho Đảng viên có nhiều tuổi Đảng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận   (28/3/2013)
Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tí: Gặp gỡ trí thức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh   (28/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    3228725