Kế hoạch kiểm tra thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập   29/5/2018

Thực hiện nội dung Công văn số 1952/UBND-NCPC ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh v/v thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 93/KH-LHH ngày 26/3/2018 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Liên hiệp hội. Liên hiệp hội đã xây dựng kế hoạch tiến hành kiểm tra thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập trong quý II/2018.Việc kiểm tra tập trung vào 02 nội dung chính: việc triển khai thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 của Chủ tịch, Chánh văn phòng và các cá nhân có liên quan tại Cơ quan Văn phòng Liên hiệp hội theo các quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ; rà soát lại tính phù hợp của bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, viên chức thuộc diện Liên hiệp hội quản lý nhằm thực hiện đầy đủ các nội dung đã tập huấn theo quy định.

Tổ kiểm tra do ông Lương Thanh Sơn, Phó Chủ tịch, Bí thư Chi bộ Liên hiệp Hội làm Tổ trưởng theo Quyết định số 157/QĐ-LHH ngày 21/5/2018 có nhiệm vụ tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kê khai tài sản, thu nhập tại Cơ quan Văn phòng Liên hiệp hội theo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian, phương pháp kiểm tra được quy định cụ thể trong Kế hoạch và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bích Hạnh


Các tin tiếp
Phản biện đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đến năm 2020”   (21/6/2013)
Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của các trung tâm trực thuộc   (21/6/2013)
Hội Thảo “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội ”   (21/6/2013)
Hội thảo “Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh”   (11/6/2013)
Hiệp hội Điện gió tỉnh Bình Thuận: Hội nghị thường niên năm 2013   (30/5/2013)
Chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan   (28/5/2013)
Liên hiệp Hội Bình Thuận: Sơ kết 5 năm (2008 – 2012) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn   (27/5/2013)
Tập huấn chuyên đề "Sử dụng tỏi, gừng, nghệ trong nuôi gà"   (14/5/2013)
Câu lạc bộ Trí thức tổ chức tọa đàm chuyên đề   (15/4/2013)
Mức giới hạn hàm lượng histamine trong nước mắm   (15/4/2013)
Đại hội Hội Y học lần thứ II   (15/4/2013)
Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt trí thức   (15/4/2013)
Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 – 2017)   (1/4/2013)
Lễ tặng Huy hiệu Đảng cho Đảng viên có nhiều tuổi Đảng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận   (28/3/2013)
Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tí: Gặp gỡ trí thức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh   (28/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    3355963