Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và phát triển công nghệ của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng TBKHCN   29/6/2018

Thông qua việc thực hiện các chương trình, đề tài, dự án, các cấp góp phần phát triển lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.6 tháng đầu năm 2018, Trung tâm đã tham gia xây dựng 02 mô hình dự án do Bộ Khoa học công nghệ quản lý, tiếp tục triển khai 02 đề tài cấp tỉnh và hợp tác khoa học công nghệ với Trường Đại học Liège (Vương quốc Bỉ). Đã hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Khoa học và Công nghệ chờ bảo vệ kinh phí địa phương của dự án Dê lai hướng thịt thuộc Chương trình Nông thôn miền núi 2018 gửi Văn phòng Chương trình nông thôn miền núi.

Đồng thời tổ chức triển khai mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phục vụ người dân tham quan học tập thuộc Chương trình Ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 – 2020 theo đúng tiến độ và hợp đồng đã ký. Phối hợp với Doanh nghiệp và Hội Nông dân tỉnh tổ chức “Tham quan các mô hình sản xuất nông nghiệp cho doanh nghiệp và nông dân” tại Lâm Đồng. Ngoài ra, Trung tâm đã viết 20 tin, bài; phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình Bình Thuận thực hiện và phát sóng 03 chuyên mục tuyên truyền về khoa học và công nghệ của tỉnh.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bích Hạnh


Các tin tiếp
Phản biện đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đến năm 2020”   (21/6/2013)
Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của các trung tâm trực thuộc   (21/6/2013)
Hội Thảo “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội ”   (21/6/2013)
Hội thảo “Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh”   (11/6/2013)
Hiệp hội Điện gió tỉnh Bình Thuận: Hội nghị thường niên năm 2013   (30/5/2013)
Chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan   (28/5/2013)
Liên hiệp Hội Bình Thuận: Sơ kết 5 năm (2008 – 2012) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn   (27/5/2013)
Tập huấn chuyên đề "Sử dụng tỏi, gừng, nghệ trong nuôi gà"   (14/5/2013)
Câu lạc bộ Trí thức tổ chức tọa đàm chuyên đề   (15/4/2013)
Mức giới hạn hàm lượng histamine trong nước mắm   (15/4/2013)
Đại hội Hội Y học lần thứ II   (15/4/2013)
Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt trí thức   (15/4/2013)
Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 – 2017)   (1/4/2013)
Lễ tặng Huy hiệu Đảng cho Đảng viên có nhiều tuổi Đảng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận   (28/3/2013)
Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tí: Gặp gỡ trí thức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh   (28/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    3223065