Họp thông qua báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội Đề án “Điều chỉnh Quy hoạch ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”   26/9/2018

Chiều ngày 24/9/2018, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) tổ chức họp thông qua dự thảo báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội đề án “Điều chỉnh Quy hoạch ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng tư vấn, phản biện giám định xã hội đề án, Ông Nguyễn Văn Chiến – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đại diện chủ đầu tư, Ông Nguyễn Ngọc Lưu – Phó Phân Viện trưởng  - Chủ nhiệm đề án thuộc Phân Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp Miền Trung, đại diện đơn vị tư vấn và đại diện các phòng/ban có liên quan. Ông Lê Văn Tuấn chủ tịch hội đồng, chủ trì hội thảo.

Qua báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội đề án của Liên hiệp hội đã nêu bật lên những ưu điểm cũng như tồn tại của quy hoạch, cụ thể: Báo cáo đề án “Điều chỉnh Quy hoạch ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” đã được xây dựng tương đối đầy đủ mục tiêu, yêu cầu, nội dung nghiên cứu theo đề cương đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2770/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 và đã nghiên cứu, kế thừa, cập nhật, bổ sung nhiều nội dung quan trọng của các Quy hoạch ngành, lĩnh vực liên quan. Báo cáo nêu sự cần thiết, căn cứ pháp lý, quan điểm, mục tiêu và phạm vi lập quy hoạch; đã đánh giá các nguồn lực về điều kiện tự nhiên, nguồn lực về kinh tế - xã hội để phát triển nông nghiệp; đánh giá tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thực trạng phát triển các ngành nông lâm thủy sản, diêm nghiệp trên địa bàn tỉnh; rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch nông nghiệp đã được phê duyệt; dự báo các yếu tố tác động đến phát triển nông nghiệp nông thôn, đưa ra quan điểm, mục tiêu, xây dựng các phương án và luận chứng lựa chọn phương án; điều chỉnh quy hoạch các lĩnh vực theo phương án chọn; xây dựng các giải pháp và kế hoạch tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, nhìn chung đề án vẫn còn nhiều điểm tồn tại, thiếu sót và hạn chế như: việc đánh giá, phân tích kết quả thực hiện các chỉ tiêu của quy hoạch cũ còn sơ sài, chưa đầy đủ; chưa chỉ rõ được những mặt còn tồn tại, hạn chế cũng như nguyên nhân; một số chỉ tiêu đưa ra trong điều chỉnh quy hoạch mới còn chung chung, mang tính định hướng chiến lược, chưa thật sự phù hợp, thuyết phục và có tính khả thi cao...

Tại cuộc họp đại diện chủ đầu tư Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Đơn vị tư vấn Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp miền Trung đã tiếp thu, giải trình một số vấn đề có liên quan đến đề án. Chủ đầu tư, cùng đơn vị tư vấn sẽ tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện thêm các nội dung nêu trong báo cáo phản biện đề án trước khi trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

Tác giả bài viết: Trang Minh Thắng


Các tin tiếp
Phản biện đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đến năm 2020”   (21/6/2013)
Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của các trung tâm trực thuộc   (21/6/2013)
Hội Thảo “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội ”   (21/6/2013)
Hội thảo “Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh”   (11/6/2013)
Hiệp hội Điện gió tỉnh Bình Thuận: Hội nghị thường niên năm 2013   (30/5/2013)
Chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan   (28/5/2013)
Liên hiệp Hội Bình Thuận: Sơ kết 5 năm (2008 – 2012) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn   (27/5/2013)
Tập huấn chuyên đề "Sử dụng tỏi, gừng, nghệ trong nuôi gà"   (14/5/2013)
Câu lạc bộ Trí thức tổ chức tọa đàm chuyên đề   (15/4/2013)
Mức giới hạn hàm lượng histamine trong nước mắm   (15/4/2013)
Đại hội Hội Y học lần thứ II   (15/4/2013)
Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt trí thức   (15/4/2013)
Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 – 2017)   (1/4/2013)
Lễ tặng Huy hiệu Đảng cho Đảng viên có nhiều tuổi Đảng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận   (28/3/2013)
Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tí: Gặp gỡ trí thức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh   (28/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    3336736