Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Liên hiệp hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2019-2024)   10/10/2018

Thực hiện Điều lệ Liên hiệp hội nhiệm kỳ III (2014-2019) và căn cứ Công văn số 4101/UBND-SNV ngày 26/9/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ý kiến tổ chức Đại hội nhiệm kỳ của Liên hiệp hội tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ (2019-2024). Ngày 27/9/2018, Liên hiệp hội đã ban hành Kế hoạch số 321/KH-LHH về tổ chức Đại hội đại biểu Liên hiệp hội tỉnh lần thứ IV.Kế hoạch đã xác định rõ nội dung, các bước tiến hành và thời gian chuẩn bị đại hội. Theo đó, sẽ thành lập 03 tiểu ban phục vụ đại hội gồm: Tiểu ban Nhân sự do đồng chí Lê Văn Tuấn, Chủ tịch Liên hiệp hội làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban nội dung do đồng chí Lương Thanh Sơn, Phó chủ tịch Liên hiệp hội làm Trưởng Tiểu ban và Tiểu ban phục vụ đại hội do đồng chí Võ Thị Thu Nguyệt, Tổng thư ký làm Trưởng Tiểu ban.

Căn cứ nội dung của kế hoạch, các ban chuyên môn, Văn phòng Liên hiệp hội tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm giúp các Tiểu ban để thực hiện kế hoạch này. Các Tiểu ban căn cứ vào kế hoạch này chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các công việc cụ thể nhằm thực hiện có kết quả công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Liên hiệp hội nhiệm kỳ IV (2019-2024).

Đại hội Đại biểu Liên hiệp hội tỉnh lần thứ IV là dịp để tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của Liên hiệp hội nhiệm kỳ III, ghi nhận sự đóng góp của Liên hiệp hội vào thành tựu chung của tỉnh trong 5 năm qua (2014-2019). Trên cơ sở đó, đẩy mạnh phổ biến tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò của Liên hiệp hội tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bích Hạnh


Các tin tiếp
Phản biện đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đến năm 2020”   (21/6/2013)
Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của các trung tâm trực thuộc   (21/6/2013)
Hội Thảo “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội ”   (21/6/2013)
Hội thảo “Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh”   (11/6/2013)
Hiệp hội Điện gió tỉnh Bình Thuận: Hội nghị thường niên năm 2013   (30/5/2013)
Chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan   (28/5/2013)
Liên hiệp Hội Bình Thuận: Sơ kết 5 năm (2008 – 2012) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn   (27/5/2013)
Tập huấn chuyên đề "Sử dụng tỏi, gừng, nghệ trong nuôi gà"   (14/5/2013)
Câu lạc bộ Trí thức tổ chức tọa đàm chuyên đề   (15/4/2013)
Mức giới hạn hàm lượng histamine trong nước mắm   (15/4/2013)
Đại hội Hội Y học lần thứ II   (15/4/2013)
Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt trí thức   (15/4/2013)
Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 – 2017)   (1/4/2013)
Lễ tặng Huy hiệu Đảng cho Đảng viên có nhiều tuổi Đảng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận   (28/3/2013)
Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tí: Gặp gỡ trí thức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh   (28/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    3336740