Trung tâm Khuyến Nông vượt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2018   28/11/2018

Trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị đã đăng ký và nhu cầu thực tế sản xuất nông nghiệp 2018, Trung tâm Khuyến Nông đã cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục mọi khó khăn, phát huy tính năng động, sáng tạo của tập thể cán bộ công chức, viên chức; đôn đốc, kiểm tra để triển khai có hiệu quả các hoạt động của khuyến nông; các mô hình khuyến nông chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, các mô hình khai thác và nuôi trồng thủy sản; các tiến bộ kỹ thuật mới được chuyển giao và ứng dụng rộng rãi vào sản xuất trong năm 2018.Qua thời gian triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018, Trung tâm Khuyến Nông đã hoàn thành tốt đạt và vượt các chỉ tiêu được giao. Nổi bật là Chương trình chuyển đổi cơ cấu Giống - Cây trồng theo hướng sản xuất nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị gia tăng gồm mô hình trồng thâm canh cây đậu phộng trên đất lúa kém hiệu quả, quy mô 24 ha/10 ha kế hoạch, đạt 240% so với kế hoạch; Chương trình khuyến nông chăn nuôi với mô hình chăn nuôi vịt biển an toàn sinh học quy mô 5.400 con/2.000 con kế hoạch, vượt 270% kế hoạch.

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của ngành về công tác xây dựng và phát triển nông thôn mới, Trung tâm đã xây dựng 8 mô hình khuyến nông – khuyến ngư và đang hoàn chỉnh việc xây dựng video clip về các mô hình tại các xã nông thôn mới. Đồng thời đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình kỹ thuật cây trồng, vật nuôi phục vụ chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đạt 100% kế hoạch.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bích Hạnh


Các tin tiếp
Phản biện đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đến năm 2020”   (21/6/2013)
Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của các trung tâm trực thuộc   (21/6/2013)
Hội Thảo “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội ”   (21/6/2013)
Hội thảo “Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh”   (11/6/2013)
Hiệp hội Điện gió tỉnh Bình Thuận: Hội nghị thường niên năm 2013   (30/5/2013)
Chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan   (28/5/2013)
Liên hiệp Hội Bình Thuận: Sơ kết 5 năm (2008 – 2012) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn   (27/5/2013)
Tập huấn chuyên đề "Sử dụng tỏi, gừng, nghệ trong nuôi gà"   (14/5/2013)
Câu lạc bộ Trí thức tổ chức tọa đàm chuyên đề   (15/4/2013)
Mức giới hạn hàm lượng histamine trong nước mắm   (15/4/2013)
Đại hội Hội Y học lần thứ II   (15/4/2013)
Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt trí thức   (15/4/2013)
Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 – 2017)   (1/4/2013)
Lễ tặng Huy hiệu Đảng cho Đảng viên có nhiều tuổi Đảng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận   (28/3/2013)
Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tí: Gặp gỡ trí thức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh   (28/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    3614556