Kết quả hoạt động khoa học, công nghệ năm 2018 của Trung tâm Nước sạch và VSMTNT   7/12/2018

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn là đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ, tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên với nhiệm vụ chính là tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, dự án về cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện các hoạt động sản xuất dịch vụ chuyên ngành về cấp nước và vệ sinh môi trường.Thực hiện nhiệm vụ theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 10/ĐK-HĐKHCN ngày 28/10/2011 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh; năm 2018, Trung tâm đã tiếp tục cải tiến, ứng dụng và chuyển giao các Chương trình phần mềm công nghệ thông tin trong hoạt động cấp nước cho các đơn vị có nhu cầu: chương trình quản lý khách hàng, hóa đơn điện tử, ghi chỉ số bằng smartphone cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn các tỉnh Ninh Thuận, Đắk Lắk và Ban Quản lý công trình công cộng huyện Tuy Phong; thử nghiệm ứng dụng ghi chỉ số thủy kế và thu tiền nước hàng tháng một lần đối với khách hàng sử dụng nước để rút kinh nghiệm và nhân rộng trong năm 2019.

Vừa qua, Hội đồng xét công nhận, khen thưởng sáng kiến, cải tiến của Trung tâm đã xét chọn và công nhận 01 sáng kiến loại B và 5 sáng kiến loại C với các giải pháp kỹ thuật đã được ứng dụng vào thực tế mang lại hiệu quả thiết thực.

Đã phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh đào tạo kỹ năng đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho viên chức, lao động của Trung tâm.

Ngoài ra, Trung tâm đã được Trung tâm Chứng nhận phù hợp (QUACERT) chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) đã chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng Phòng thử nghiệm chất lượng nước Trung tâm phù hợp theo ISO/IEC 17025:2005.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bích Hạnh


Các tin tiếp
Phản biện đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đến năm 2020”   (21/6/2013)
Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của các trung tâm trực thuộc   (21/6/2013)
Hội Thảo “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội ”   (21/6/2013)
Hội thảo “Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh”   (11/6/2013)
Hiệp hội Điện gió tỉnh Bình Thuận: Hội nghị thường niên năm 2013   (30/5/2013)
Chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan   (28/5/2013)
Liên hiệp Hội Bình Thuận: Sơ kết 5 năm (2008 – 2012) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn   (27/5/2013)
Tập huấn chuyên đề "Sử dụng tỏi, gừng, nghệ trong nuôi gà"   (14/5/2013)
Câu lạc bộ Trí thức tổ chức tọa đàm chuyên đề   (15/4/2013)
Mức giới hạn hàm lượng histamine trong nước mắm   (15/4/2013)
Đại hội Hội Y học lần thứ II   (15/4/2013)
Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt trí thức   (15/4/2013)
Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 – 2017)   (1/4/2013)
Lễ tặng Huy hiệu Đảng cho Đảng viên có nhiều tuổi Đảng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận   (28/3/2013)
Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tí: Gặp gỡ trí thức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh   (28/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    3643417