Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tổng kết công tác năm 2018, triển khai hoạt động năm 2019   27/12/2018

Thực hiện Quyết định số 3690 ngày 22/12/2017 và Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 về việc giao nhiệm vụ công việc năm 2018 cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Để đánh giá lại quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngày 25/12/2018, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình hoạt động năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đến dự có ông Nguyễn Văn Nam - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các hội thành viên, hội viên tập thể và các trung tâm trực thuộc Liên hiệp hội.Ngay từ đầu năm 2018, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) đã tập hợp đoàn kết đội ngũ trí thức, tổ chức nhiều hoạt động có chất lượng, đạt và vượt kế hoạch: Lãnh đạo Liên hiệp hội đã làm việc với các Hội thành viên, Hội viên tập thể và các Sở ngành để nắm bắt tình hình tổ chức hoạt động của các đơn vị trực thuộc nhất là các hội có hoạt động khó khăn. Trong năm đã đôn đốc được 2 Hội thành viên tổ chức Đại hội và có ý kiến với Sở Nội vụ đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo để các Hội khác thực hiện Đại hội đúng thời gian quy định. Đến nay, Liên hiệp hội đã có 38 tổ chức (25 Hội thành viên, 13 Hội viên tập thể và 4 Trung tâm trực thuộc) với tổng số 16.356 hội viên; Xem xét giới thiệu nhân sự bầu bổ sung, kiện toàn các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội nhiệm kỳ III (2014-2019); Triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ IV (2019-2024); Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp khoa học trong tỉnh tổ chức 16 hội thảo khoa học và 17 lớp tập huấn chuyển giao các ứng dụng tiến bộ KHCN; Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tiếp nhận 212 giải pháp giải pháp tham gia và đã tổ chức trao giải cho 44 mô hình, sản phẩm đạt giải Cuộc thi lần thứ 11, đồng thời tuyên truyền phát động Cuộc thi lần thứ 12 năm (2018-2019); tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VIII, viết kỷ yếu Hội thi STKT lần thứ VII; Hoàn thành phản biện 6 đề án quy hoạch của tỉnh đạt 120% KH; Tiếp tục tuyên truyền phổ biến kế hoạch Tôn vinh trí thức tiêu biểu Bình Thuận lần thứ II; tổ chức gặp mặt giữa Bí thư Tỉnh ủy với đội ngũ trí thức trong tỉnh, tham gia đầy đủ các hoạt động do Liên hiệp hội Việt Nam tổ chức. Câu lạc bộ trí thức của tỉnh hoạt động tốt, ngày càng đi vào chiều sâu thu hút nhiều trí thức trẻ tham gia, các buổi sinh hoạt ngày càng chất lượng. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được cũng còn một số hạn chế như một số ít các Hội thành viên hoạt động còn  khó khăn, chưa tổ chức được đại hội đúng theo quy định; số lượng Đại biểu tham gia xét chọn tôn vinh trí thức tiêu biểu lần II chưa đạt nên Liên hiệp hội phải tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kéo dài thêm thời gian tiếp nhận hồ sơ.

Năm 2019, Liên hiệp hội tỉnh tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm với các chỉ tiêu đề ra như: Triển khai học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Thực hiện đạt và vượt các nhiệm vụ UBND tỉnh giao; tổ chức tốt Đại hội Đại biểu Liên hiệp hội lần thứ IV nhiệm kỳ (2019-2024); Đẩy mạnh hợp tác giữa Liên hiệp hội và Sở Khoa học và Công nghệ; Chỉ đạo 4 Trung tâm trực thuộc hoạt động có hiệu quả… Cũng tại Hội nghị, Lãnh đạo Liên hiệp hội đã trao tặng Giấy khen của Chủ tịch Liên hiệp hội cho 05 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích suất sắc trong hoạt động xây dựng và phát triển Liên hiệp hội năm 2018.

Tác giả bài viết: Phạm Công Luân


Các tin tiếp
Phản biện đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đến năm 2020”   (21/6/2013)
Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của các trung tâm trực thuộc   (21/6/2013)
Hội Thảo “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội ”   (21/6/2013)
Hội thảo “Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh”   (11/6/2013)
Hiệp hội Điện gió tỉnh Bình Thuận: Hội nghị thường niên năm 2013   (30/5/2013)
Chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan   (28/5/2013)
Liên hiệp Hội Bình Thuận: Sơ kết 5 năm (2008 – 2012) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn   (27/5/2013)
Tập huấn chuyên đề "Sử dụng tỏi, gừng, nghệ trong nuôi gà"   (14/5/2013)
Câu lạc bộ Trí thức tổ chức tọa đàm chuyên đề   (15/4/2013)
Mức giới hạn hàm lượng histamine trong nước mắm   (15/4/2013)
Đại hội Hội Y học lần thứ II   (15/4/2013)
Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt trí thức   (15/4/2013)
Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 – 2017)   (1/4/2013)
Lễ tặng Huy hiệu Đảng cho Đảng viên có nhiều tuổi Đảng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận   (28/3/2013)
Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tí: Gặp gỡ trí thức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh   (28/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    3614523