Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 60-CTr/TU ngày 18/01/2019 của Tỉnh ủy Bình Thuận   2/4/2019

Nhằm quán triệt đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có liên quan trong Chương trình hành động số 60-CTr/TU ngày 26/01/2019 của Tỉnh ủy (khóa XIII) và Nghị quyết số 36-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) trong toàn thể cán bộ, đảng viên và hội viên, nhằm góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết.Liên hiệp hội đã xây dựng Kế hoạch số 105/KH-LHH ngày 26/03/2019 để thực hiện Chương trình hành động trên. Ngoài việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết; Liên hiệp hội tích cực tham gia việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về biển đảo bằng các nội dung, hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao nhận thức của CBCCVC và hội viên về phát triển bền vững biển, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Gắn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với các hoạt động về phát triển bền vững kinh tế biển thông qua việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị và hội thành viên tăng cường tổ chức hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các dự án, đề án, quy hoạch, chính sách của tỉnh, tổ chức hội thảo khoa học, thông tin phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, sáng tạo kỹ thuật về các lĩnh vực như: khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản; du lịch và dịch vụ biển; năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới…..nhằm góp phần giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên quan đến Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

Tăng cường công tác vận động CBCCVC và hội viên tích cực tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa – văn nghệ, thể dục, thể thao trong các dịp diễn ra các sự kiện lớn, lễ kỷ niệm trong có nội dung chương trình có lồng ghép chủ đề liên quan đến biển, đảo.

Các trung tâm trực thuộc tranh thủ các nguồn vốn tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước triển khai các chương trình bảo vệ môi trường biển, tổ chức các hoạt động nhặt, thu gom rác thải ven biển, trồng cây xanh….

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị mình, các phòng, ban, trung tâm trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo định kỳ về Liên hiệp hội.

Nguyễn Thị Bích Hạnh


Các tin tiếp
Phản biện đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đến năm 2020”   (21/6/2013)
Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của các trung tâm trực thuộc   (21/6/2013)
Hội Thảo “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội ”   (21/6/2013)
Hội thảo “Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh”   (11/6/2013)
Hiệp hội Điện gió tỉnh Bình Thuận: Hội nghị thường niên năm 2013   (30/5/2013)
Chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan   (28/5/2013)
Liên hiệp Hội Bình Thuận: Sơ kết 5 năm (2008 – 2012) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn   (27/5/2013)
Tập huấn chuyên đề "Sử dụng tỏi, gừng, nghệ trong nuôi gà"   (14/5/2013)
Câu lạc bộ Trí thức tổ chức tọa đàm chuyên đề   (15/4/2013)
Mức giới hạn hàm lượng histamine trong nước mắm   (15/4/2013)
Đại hội Hội Y học lần thứ II   (15/4/2013)
Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt trí thức   (15/4/2013)
Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 – 2017)   (1/4/2013)
Top 10 app chơi nhạc tốt nhất trên IOS   (28/3/2013)
Top 10 cửa hàng đồ gỗ nội thất uy tín nhất Tp. HCM   (28/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4171079