Công tác khuyến công và sản xuất sạch hơn   12/6/2019

Năm 2019, Trung tâm Khuyến công đã được Bộ Công thương phê duyệt 03 đề án khuyến công quốc gia với tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện là 1,8 tỷ đồng; Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 05 đề án và 02 chương trình khác với tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện là 986 triệu đồng.Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm, việc triển khai thực hiện các đề án và chương trình trên diễn ra theo đúng tiến độ. Định kỳ hàng tháng Trung tâm tổ chức đi kiểm tra và báo cáo tiến độ đầy đủ theo quy định. Song song đó, Trung tâm thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn doanh nghiệp giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện.      Ngoài ra, Trung tâm đã phối hợp với các phòng Kinh tế, Kinh tế và Hạ tầng các địa phương phối hợp khảo sát nhu cầu, xây dụng kế hoạch khuyến công và sản xuất sạch hơn tại 12 cơ sở, tiến hành lập 06 đề án cho 07 cơ sở đủ điều kiện đề xem xét, trình bổ sung vào kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2019 và xây dựng kế hoạch năm 2020.

Từ nay đến cuối năm 2019, Trung tâm sẽ cố gắng tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành 100% đề án khuyến công quốc gia, khuyến công địa phương và chương trình sản xuất sạch hơn trong công nghiệp năm 2019; hoàn thành xây dựng và trình kế hoạch khuyến công năm 2020.

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hạnh


Các tin tiếp
Phản biện đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đến năm 2020”   (21/6/2013)
Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của các trung tâm trực thuộc   (21/6/2013)
Hội Thảo “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội ”   (21/6/2013)
Hội thảo “Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh”   (11/6/2013)
Hiệp hội Điện gió tỉnh Bình Thuận: Hội nghị thường niên năm 2013   (30/5/2013)
Chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan   (28/5/2013)
Liên hiệp Hội Bình Thuận: Sơ kết 5 năm (2008 – 2012) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn   (27/5/2013)
Tập huấn chuyên đề "Sử dụng tỏi, gừng, nghệ trong nuôi gà"   (14/5/2013)
Câu lạc bộ Trí thức tổ chức tọa đàm chuyên đề   (15/4/2013)
Mức giới hạn hàm lượng histamine trong nước mắm   (15/4/2013)
Đại hội Hội Y học lần thứ II   (15/4/2013)
Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt trí thức   (15/4/2013)
Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 – 2017)   (1/4/2013)
Lễ tặng Huy hiệu Đảng cho Đảng viên có nhiều tuổi Đảng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận   (28/3/2013)
Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tí: Gặp gỡ trí thức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh   (28/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    3726261