Triển khai thực hiện Quy định số 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)   12/6/2019

Quy định 179-QÐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ được ban hành nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng; sự đoàn kết thống nhất, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Ðảng trong công tác cán bộ; đánh giá đúng công tác cán bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, bảo đảm công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định; góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nạn chạy chức, chạy quyền, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Liên hiệp hội đã ban hành công văn triển khai thực hiện với các nội dung chính đó là phối hợp với Chi bộ tổ chức phổ biến, quán triệt nghiêm túc Quy định số 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị đến từng đảng viên, cán bộ, viên chức; thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên, công chức và viên chức của cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao về các nội dung trong công tác cán bộ, bảo đảm đúng mục đích, nguyên tắc tại Quy định số 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh trưởng, phó phòng ban Cơ quan Liên hiệp Hội ban hành tại Quyết định số 132/QĐ-LHH ngày 19/4/2017 và Quy chế đánh giá phân loại viên chức tại Quyết định số 326/QĐ-LHH ngày 11/9/2017 và các quy định, quy chế khác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

        Thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; việc kiểm tra, giám sát phải thực hiện đồng bộ Quy định số 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị, các quy định, quy chế khác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Liên hiệp hội về công tác cán bộ. Các nội dung kiểm tra, giám sát gồm: điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ; công tác tiếp nhận, tuyển dụng cán bộ; công tác đánh giá cán bộ; công tác quy hoạch cán bộ; công tác điều động, luân chuyển cán bộ...

                 

                                                               Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hạnh


Các tin tiếp
Phản biện đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đến năm 2020”   (21/6/2013)
Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của các trung tâm trực thuộc   (21/6/2013)
Hội Thảo “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội ”   (21/6/2013)
Hội thảo “Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh”   (11/6/2013)
Hiệp hội Điện gió tỉnh Bình Thuận: Hội nghị thường niên năm 2013   (30/5/2013)
Chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan   (28/5/2013)
Liên hiệp Hội Bình Thuận: Sơ kết 5 năm (2008 – 2012) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn   (27/5/2013)
Tập huấn chuyên đề "Sử dụng tỏi, gừng, nghệ trong nuôi gà"   (14/5/2013)
Câu lạc bộ Trí thức tổ chức tọa đàm chuyên đề   (15/4/2013)
Mức giới hạn hàm lượng histamine trong nước mắm   (15/4/2013)
Đại hội Hội Y học lần thứ II   (15/4/2013)
Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt trí thức   (15/4/2013)
Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 – 2017)   (1/4/2013)
Lễ tặng Huy hiệu Đảng cho Đảng viên có nhiều tuổi Đảng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận   (28/3/2013)
Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tí: Gặp gỡ trí thức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh   (28/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    3726262