Hoạt động khoa học về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng   12/6/2019

Được Sở Khoa học công nghệ phê duyệt Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng trực thuộc Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo Quyết định số 15/QĐ-SKHCN ngày 24/01/2019.Với chức năng phục vụ công tác quản lý nhà nước và các hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa và các dịch vụ khoa học và công nghệ khác theo quy định pháp luật.

       Từ đầu năm 2019 tới nay, Trung tâm đã gửi hồ sơ đăng ký chỉ định phòng thử nghiệm an toàn thực phẩm ngành Nông nghiệp và PTNT theo Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNN và chỉ định đánh giá sự phù hợp các sản phẩm/hàng hóa nhóm 2 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Nghị định 74/2018/NĐ-CP; hồ sơ đăng ký đánh giá chỉ định lĩnh vực phân tích phân bón gửi Cục Bảo vệ thực vật – Bộ Nông nghiệp & PTNT; gửi hồ sơ đánh giá chuyển đổi, đánh giá lại hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

      Tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo trong mẫu nước và trong mẫu thủy sản.

      Cử 6 viên chức, người lao động tham gia đào tạo chuyển đổi hệ thống tài liệu theo Mô hình khung HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015; 22 viên chức tham khóa đào tạo Hướng dẫn chuyển đổi HTQLCL phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017; 02 viên chức, người lao động tham gia đào tạo Đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu do Công ty cổ phần Đào tạo và Nghiên cứu quản lý kinh tế tổ chức.

     Tổ chức hướng dẫn xây dựng tài liệu và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại 24 phường, xã.

     Thử nghiệm 1.695 mẫu với 10.048 chỉ tiêu phân tích; kiểm định 10.657 lượt phương tiện đo trong hoạt động sự nghiệp.

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hạnh


Các tin tiếp
Phản biện đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đến năm 2020”   (21/6/2013)
Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của các trung tâm trực thuộc   (21/6/2013)
Hội Thảo “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội ”   (21/6/2013)
Hội thảo “Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh”   (11/6/2013)
Hiệp hội Điện gió tỉnh Bình Thuận: Hội nghị thường niên năm 2013   (30/5/2013)
Chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan   (28/5/2013)
Liên hiệp Hội Bình Thuận: Sơ kết 5 năm (2008 – 2012) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn   (27/5/2013)
Tập huấn chuyên đề "Sử dụng tỏi, gừng, nghệ trong nuôi gà"   (14/5/2013)
Câu lạc bộ Trí thức tổ chức tọa đàm chuyên đề   (15/4/2013)
Mức giới hạn hàm lượng histamine trong nước mắm   (15/4/2013)
Đại hội Hội Y học lần thứ II   (15/4/2013)
Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt trí thức   (15/4/2013)
Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 – 2017)   (1/4/2013)
Lễ tặng Huy hiệu Đảng cho Đảng viên có nhiều tuổi Đảng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận   (28/3/2013)
Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tí: Gặp gỡ trí thức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh   (28/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    3726263