Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-20190 và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019))   13/6/2019

     Nhằm mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức, khẳng định giá trị trường tồn của Di chúc; tôn vinh công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc cùng với giá trị to lớn về tư tưởng và tấm gương đạo đức, phong cách của Người; cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn Cách mạng mới.   Liên hiệp hội đã xây dựng Kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt với chủ đề: “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – thành tựu và bài học kinh nghiệm” và  Khẩu hiệu “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lời của non sông đất nước!”.

 Nội dung tuyên truyền, sinh hoạt kỷ niệm bao gồm 6 nội dung chính: Ôn lại giá trị tư tưởng, chính trị, văn hóa trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó, tiếp tục nâng cao nhận thức và khẳng định giá trị trường tồn của Di chúc; Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tấm gương đạo đức của Người kết hợp với tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng;Tuyên truyền về những thành tựu vẻ vang của Cách mạng Việt Nam trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khơi dậy tinh thần tích cực học tập Di chúc và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; Liên hệ đánh giá việc thực hiện Di chúc và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đối với mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị; Chủ động đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ lãnh tụ; phê phán những tư tưởng, hành vi không đúng với lời dạy của Người và Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị, các tin bài đăng trên Trang điện tử của cơ quan.

Để triển khai công tác tuyên truyền đạt hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, Liên hiệp hội sẽ tổ chức nghe bài nói của GS.TS Hoàng Chí Bảo và chiếu phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

         Thời gian tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm sự kiện từ tháng 5 đến tháng 10/2019 và tập trung cao điểm vào quý III/2019.

                                                               Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hạnh


Các tin tiếp
Phản biện đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đến năm 2020”   (21/6/2013)
Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của các trung tâm trực thuộc   (21/6/2013)
Hội Thảo “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội ”   (21/6/2013)
Hội thảo “Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh”   (11/6/2013)
Hiệp hội Điện gió tỉnh Bình Thuận: Hội nghị thường niên năm 2013   (30/5/2013)
Chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan   (28/5/2013)
Liên hiệp Hội Bình Thuận: Sơ kết 5 năm (2008 – 2012) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn   (27/5/2013)
Tập huấn chuyên đề "Sử dụng tỏi, gừng, nghệ trong nuôi gà"   (14/5/2013)
Câu lạc bộ Trí thức tổ chức tọa đàm chuyên đề   (15/4/2013)
Mức giới hạn hàm lượng histamine trong nước mắm   (15/4/2013)
Đại hội Hội Y học lần thứ II   (15/4/2013)
Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt trí thức   (15/4/2013)
Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 – 2017)   (1/4/2013)
Lễ tặng Huy hiệu Đảng cho Đảng viên có nhiều tuổi Đảng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận   (28/3/2013)
Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tí: Gặp gỡ trí thức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh   (28/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    3726219