Liên hiệp hội ban hành kế hoạch tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật   25/5/2021

Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh, Liên hiệp hội đã ban hành Kế hoạch số 164/KH-LHH ngày 24/5/2021 thực hiện nội dung kế hoạch trên.Nội dung kế hoạch xác định phải tổ chức quán triệt kịp thời và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tại Kết luận số 80-KL/TW để tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tự giác, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Việc thực hiện bảo đảm tính khả thi, kế thừa, có trọng tâm và phù hợp với từng đối tượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phù hợp với nhu cầu xã hội.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Kết luận số 80-KL/TW bằng hình thức phù hợp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan. Phối hợp với công đoàn thông tin, phổ biến pháp luật về chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; các chính sách, pháp luật được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội để tạo sự đồng thuận, nhất quán trong thực thi chính sách, pháp luật. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên phải có trách nhiệm và nghĩa vụ chủ động trong tìm hiểu và gương mẫu trong thực thi pháp luật; thông qua các hoạt động hội thảo, tập huấn, tọa đàm, sinh hoạt  câu lạc bộ trí thức thông tin, phổ biến pháp luật tới nhân dân. Các trung tâm trực thuộc Liên hiệp hội khi triển khai các hoạt động hỗ trợ trong cộng đồng cần lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân tại các địa bàn hoạt động của đơn vị.

Trên cơ sở kế hoạch, Ban Chấp hành CĐCS phối hợp với cơ quan triển khai thực hiện tốt nội dung kế hoạch này. Các đơn vị trực thuộc căn cứ vào nội dung Kế hoạch này tổ chức thực hiện cho phù hợp, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị mình.

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bích Hạnh


Các tin tiếp
Phản biện đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đến năm 2020”   (21/6/2013)
Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của các trung tâm trực thuộc   (21/6/2013)
Hội Thảo “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội ”   (21/6/2013)
Hội thảo “Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh”   (11/6/2013)
Hiệp hội Điện gió tỉnh Bình Thuận: Hội nghị thường niên năm 2013   (30/5/2013)
Chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan   (28/5/2013)
Liên hiệp Hội Bình Thuận: Sơ kết 5 năm (2008 – 2012) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn   (27/5/2013)
Tập huấn chuyên đề "Sử dụng tỏi, gừng, nghệ trong nuôi gà"   (14/5/2013)
Câu lạc bộ Trí thức tổ chức tọa đàm chuyên đề   (15/4/2013)
Mức giới hạn hàm lượng histamine trong nước mắm   (15/4/2013)
Đại hội Hội Y học lần thứ II   (15/4/2013)
Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt trí thức   (15/4/2013)
Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 – 2017)   (1/4/2013)
Top 10 app chơi nhạc tốt nhất trên IOS   (28/3/2013)
Top 10 cửa hàng đồ gỗ nội thất uy tín nhất Tp. HCM   (28/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4584117