Phản biện “Chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước làm việc tại tỉnh Bình Thuận”   6/8/2021

Thực hiện Công văn số 421/UBND-KGVX ngày 01/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội năm 2021 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đối với “Chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước làm việc tại tỉnh Bình Thuận”. 

 Tiến hành phản biện chính sách trên, Liên hiệp hội đã thành lập Hội đồng phản biện gồm 10 thành viên là những nhà khoa học trong và ngoài tỉnh ở các lĩnh vực có liên quan. Trong thời gian từ 20/7/2021 đến 31/7/2021, Hội đồng phản biện đã tổ chức triển khai phản biện chính sách, ngày 3/8/2021 đã gửi kết quả phản biện chính sách cho đơn vị xây dựng chính sách (Sở Nội vụ) và các cơ quan có liên quan, một số kết quả đạt được cũng như tồn tại của chính sách như sau:

Dự thảo chính sách đã được Sở Nội vụ chuẩn bị khá công phu, có kết cấu bố cục chặt chẽ, hợp lý, nội dung cơ bản đảm bảo được mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ xây dựng Chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước làm việc tại tỉnh Bình Thuận. Đây là chính sách đặc thù riêng thuộc thẩm quyền của tỉnh ban hành trên khuôn khổ chủ trương, quy định chung của Trung ương để hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm góp phần tạo động lực thúc đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như đã đề ra tại Nghị quyết số 06-NQ/ĐH ngày 16/10/2020 của Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tài liệu kèm theo dự thảo chính sách đã nêu được sự cần thiết phải xây dựng chính sách; đã xây dựng dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính sách, báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về chính sách đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh trong thời gian qua, qua đó đã xác định, chỉ ra những vấn đề còn bất cập, hạn chế trong quá trình triển khai thực thi thực tế chính sách đã có tại địa phương, trên cơ sở đó, xây dựng, đề xuất, lựa chọn phương án, giải pháp phù hợp đưa vào dự thảo. Bản dự thảo quy định chính sách cũng đã lấy ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan, tiếp thu, chỉnh sửa hoàn chỉnh trước khi gửi lấy ý kiến phản biện của Liên hiệp hội.

Tuy nhiên, khi xem xét toàn bộ các tài liệu kèm theo chưa thấy thể hiện được quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc thực hiện chính sách trong quy định chính sách hỗ trợ; chưa làm rõ, thống nhất về khái niệm: Nhân lực chất lượng cao, nguồn nhân lực chất lượng cao, cán bộ khoa học trẻ; Dự thảo chính sách được xây dựng, hoàn thiện nội dung có sự tham gia góp ý của các sở, ngành địa phương của tỉnh, nhưng không có báo cáo thuyết minh tổng hợp hoàn chỉnh trên cơ sở đề cương được cấp thẩm quyền phê duyệt nên khi xem xét, phân tích, đánh giá, góp ý các nội dung cụ thể của quy định chính sách chưa có đủ thông tin, cơ sở để có thể đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá, so sánh, đối chiếu thật xác đáng, cũng như đánh giá khả năng đạt được mục tiêu, yêu cầu mong đợi của chính sách sau thời gian thực thi (số lượng, chất lượng các chỉ tiêu dự kiến sẽ đạt được); Các tài liệu gửi kèm dự thảo Quy định chính sách chỉ đề cập đến việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước làm việc tại tỉnh mà chưa có nội dung đề cập, đánh giá về những vấn đề tương tự như: việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng ngoài nước; đào tạo, bồi dưỡng ở lĩnh vực đặc thù (y tế, giáo dục,...); Các quy định về nội dung chi, mức chi trong dự thảo đề xuất, đơn vị soạn thảo có đánh giá về bối cảnh hiện nay; những vấn đề tồn tại, hạn chế và bất cập trong thực tiễn thực thi chính sách hiện hành, hướng giải quyết và đánh giá tác động của chính sách đề xuất. Tuy nhiên, nội dung đề xuất còn chưa thật khách quan trên cơ sở tính toán, phân tích cụ thể, rõ ràng, khoa học mà chủ yếu dựa trên nhận định mang tính chủ quan, cảm tính của đơn vị soạn thảo. Do vậy, kết quả đề xuất chưa thật sự thuyết phục; nhất là chưa đánh giá được mức độ khắc phục những vấn đề tồn tại, hạn chế và bất cập đã được chỉ ra trong các báo cáo gửi kèm cũng như tác động tích cực của chính sách trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới;  Việc xác định tỷ lệ phân bổ, bố trí kinh phí để thực hiện 03 loại chính sách mà dự thảo Nghị quyết đề cập chưa thật sự có cơ sở khoa học trên cơ sở phân tích, đánh giá đầy đủ thông tin cần thiết. Phần kinh phí dành cho hỗ trợ đào tạo, thu hút trong nước chiếm tỷ trọng rất thấp. Nếu gắn việc ban hành và thực thi chính sách đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế theo 3 trụ cột mà Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ đề ra là chưa tương xứng; Một số nội dung trong các điều, khoản của dự thảo Nghị quyết thể hiện chưa đầy đủ, chưa rõ về các khái niệm về nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao, về cơ chế, điều kiện ràng buộc sau khi thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho tỉnh./.

 

                                                                                                                                                                 Tin : Ngô Viết Năng


Các tin tiếp
Phản biện đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đến năm 2020”   (21/6/2013)
Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của các trung tâm trực thuộc   (21/6/2013)
Hội Thảo “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội ”   (21/6/2013)
Hội thảo “Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh”   (11/6/2013)
Hiệp hội Điện gió tỉnh Bình Thuận: Hội nghị thường niên năm 2013   (30/5/2013)
Chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan   (28/5/2013)
Liên hiệp Hội Bình Thuận: Sơ kết 5 năm (2008 – 2012) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn   (27/5/2013)
Tập huấn chuyên đề "Sử dụng tỏi, gừng, nghệ trong nuôi gà"   (14/5/2013)
Câu lạc bộ Trí thức tổ chức tọa đàm chuyên đề   (15/4/2013)
Mức giới hạn hàm lượng histamine trong nước mắm   (15/4/2013)
Đại hội Hội Y học lần thứ II   (15/4/2013)
Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt trí thức   (15/4/2013)
Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 – 2017)   (1/4/2013)
Top 10 app chơi nhạc tốt nhất trên IOS   (28/3/2013)
Top 10 cửa hàng đồ gỗ nội thất uy tín nhất Tp. HCM   (28/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4439779