Quán triệt Chuyên đề năm 2022   29/4/2022

Chiều ngày 28/4/2022, Chi bộ và cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã phối hợp tổ chức quán triệt Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến cho cán bộ đảng viên, nhân viên của Liên hiệp hội và các trung tâm trực thuộc. TS.Lương Thanh Sơn, Bí thư Chi bộ kiêm Chủ tịch Liên hiệp hội chủ trì và trực tiếp truyền đạt những nội dung chính của Chuyên đề.

 Chuyên đề bao gôm 02 nội dung chính: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ;  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ (xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị). 

Buổi quán triệt đã nâng cao nhận thức của cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thể hiện rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo, nêu gương và gương mẫu, nêu cao đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời đề cao vai trò của cấp ủy, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những gương điển hình trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên.

                                                                                                                                   Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bích Hạnh


Các tin tiếp
Phản biện đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đến năm 2020”   (21/6/2013)
Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của các trung tâm trực thuộc   (21/6/2013)
Hội Thảo “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội ”   (21/6/2013)
Hội thảo “Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh”   (11/6/2013)
Hiệp hội Điện gió tỉnh Bình Thuận: Hội nghị thường niên năm 2013   (30/5/2013)
Chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan   (28/5/2013)
Liên hiệp Hội Bình Thuận: Sơ kết 5 năm (2008 – 2012) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn   (27/5/2013)
Tập huấn chuyên đề "Sử dụng tỏi, gừng, nghệ trong nuôi gà"   (14/5/2013)
Câu lạc bộ Trí thức tổ chức tọa đàm chuyên đề   (15/4/2013)
Mức giới hạn hàm lượng histamine trong nước mắm   (15/4/2013)
Đại hội Hội Y học lần thứ II   (15/4/2013)
Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt trí thức   (15/4/2013)
Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 – 2017)   (1/4/2013)
Top 10 app chơi nhạc tốt nhất trên IOS   (28/3/2013)
Top 10 cửa hàng đồ gỗ nội thất uy tín nhất Tp. HCM   (28/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4720032