Kết quả giám sát Chuyên đề năm 2022 tại Chi bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật   6/7/2022

Ngày 28/6/2022, Chi bộ Liên hiêp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị giám sát chuyên đề năm 2022 của Đảng ủy khối đối với Chi bộ cơ quan. 

 

Tại Hội trường Liên hiệp hội, Tổ giám sát số 2 do đồng chí Lê Văn Khai - Phó trưởng Ban Tuyên giáo – Dân vận và bà Nguyễn Thị Thẩm, đã thông qua báo cáo kết quả giám sát chi bộ gồm các nội dung: Việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chuyên đề năm 2022; Đề án số 02-ĐA/ĐUK, ngày 10/7/2019 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về “Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; cung cấp thông tin, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh”; Chương trình hành động số 20-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XIV) thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Kết quả giám sát cho thấy Chi bộ Liên hiệp hội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các văn bản và xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề năm 2022 đến toàn thể đảng viên, cán bộ và quần chúng. Duy trì tổ chức sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng. Cấp ủy đã lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án số 02-ĐA/ĐUK của Đảng ủy Khối; cũng như triển khai thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TUcủa Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Công đoàn chăm lo thiết thực lợi ích của đoàn viên; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; quan tâm chỉ đạo chuẩn bị tổ chức đại hội công đoàn cơ quan nhiệm kỳ 2023-2028;... 

Bên cạnh đó, Tổ giám sát cũng lưu ý Chi bộ Liên hiệp hội cần quan tâm hơn nữa đến công tác đổi mới phương pháp truyền đạt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, các nội dung tài liệu tuyên truyền theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối thông qua các hình thức phong phú, đa dạng, thu hút đảng viên, quần chúng, tạo hiệu quả thiết thực. Tiếp tục thực hiện tốt việc tổ chức làm việc định kỳ giữa cấp ủy chi bộ với BCH Công đoàn cơ sở theo chỉ đạo tại Công văn số 189-CV/TU, ngày 29/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

 

                                                                                                                                    Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bích Hạnh


Các tin tiếp
Phản biện đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đến năm 2020”   (21/6/2013)
Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của các trung tâm trực thuộc   (21/6/2013)
Hội Thảo “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội ”   (21/6/2013)
Hội thảo “Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh”   (11/6/2013)
Hiệp hội Điện gió tỉnh Bình Thuận: Hội nghị thường niên năm 2013   (30/5/2013)
Chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan   (28/5/2013)
Liên hiệp Hội Bình Thuận: Sơ kết 5 năm (2008 – 2012) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn   (27/5/2013)
Tập huấn chuyên đề "Sử dụng tỏi, gừng, nghệ trong nuôi gà"   (14/5/2013)
Câu lạc bộ Trí thức tổ chức tọa đàm chuyên đề   (15/4/2013)
Mức giới hạn hàm lượng histamine trong nước mắm   (15/4/2013)
Đại hội Hội Y học lần thứ II   (15/4/2013)
Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt trí thức   (15/4/2013)
Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 – 2017)   (1/4/2013)
Top 10 app chơi nhạc tốt nhất trên IOS   (28/3/2013)
Top 10 cửa hàng đồ gỗ nội thất uy tín nhất Tp. HCM   (28/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4720031