Hội nghị Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 của Khối thi đua 8   18/7/2022

Sáng ngày 11/7/2022, Khối thi đua 8 (do Hội Luật gia làm Trưởng khối) đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Xuân Đông - Phó Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, đại diện lãnh đạo các hội thành viên Khối thi đua 8 và báo, đài đến dự và đưa tin. Ông Nguyễn Đình Kiên - Chủ tịch Hội Luật gia và ông Lương Thanh Sơn - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đồng chủ trì Hội nghị.

Trong 6 tháng qua vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng các Hội đã khắc phục khó khăn, linh hoạt và đổi mới trong công tác thi đua - khen thưởng, nhiều đơn vị thành viên hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao.

Tại Hội nghị, các thành viên trong Khối đã tham gia thảo luận đóng góp ý kiến đối với dự thảo Báo cáo sơ kết phong trào thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 do đồng chí Lương Thanh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp hội (Khối phó) đã báo cáo.

Phát biểu ý kiến tại Hội Nghị, ông Trần Xuân Đông - Phó Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh đã nhất trí với các nội dung hội nghị, đồng thời đề nghị Khối thi đua tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong 6 tháng đầu năm; đồng chí đề nghị trong 6 tháng cuối năm, Khối tiếp tục tập trung triển khai các phong trào thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh và Khối thi đua phát động, gắn với thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị; phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trong việc phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước... Đồng chí Đông cũng đã thay mặt Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh trao cờ Luân lưu cho Khối.