Kết quả hoạt động của Hội Kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 3476/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ công việc cho các hội có gắn với hoạt động của nhà nước giao. Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Tỉnh hội vẫn cố gắng duy trì hoạt động như kế hoạch đề ra.

Chi tiết
Danh sách và thông tin liên hệ các Hội thành viên
Chi tiết
Tổng số : 2 bài viết
Trang
1
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    3064005