Quy trình nuôi tôm kiểm soát dịch bệnh và các biện pháp tổ chức sản xuất hiệu quả.

Sáng ngày 15/6/2017, tại khách sạn Bình Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật phối hợp với Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tổ chức hội thảo “Quy trình nuôi tôm kiểm soát dịch bệnh và các biện pháp tổ chức sản xuất hiệu quả”.

Chi tiết
Kết quả hoạt động phối hợp tổ chức hội thảo khoa học 6 tháng đầu năm 2017 của Liên hiệp hội.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2016, năm 2017, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Thuận (Liên hiệp hội) tiếp tục chủ động phối hợp với các Hội thành viên, Hội viên tập thể, các sở ngành trong tỉnh để tổ chức các hội thảo khoa học thuộc các lĩnh vực có liên quan, trong đó tập trung tìm những vấn đề lớn, có tính bức xúc trong hoạt động sản xuất và đời sống của nhân dân và hội viên để tổ chức hội thảo khoa học nhằm cung cấp, phổ biến thông tin, kiến thức khoa học công nghệ và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Chi tiết
Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở những tháng đầu năm 2017

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được cấp ủy, lãnh đạo cơ quan Liên hiệp Hội triển khai, thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức trách nhiệm của đội ngũ CBCCVC-NLĐ; mối quan hệ trong công tác, giao tiếp, phối hợp giải quyết công việc được thuận lợi và dân chủ hơn.

Chi tiết
Đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước theo tinh thần Công văn số 2163/UBND-NC ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh; Chủ tịch Liên hiệp Hội yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự quản, tự phòng và trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên, hội viên trong công tác phòng ngừa, tố giác, ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Phối hợp triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng chống cháy nổ….

Chi tiết
Tập huấn ứng dụng chế phẩm sinh học EM xử lý môi trường trong chăn nuôi

Ngày 08 tháng 6 năm 2017, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã phối hợp với Hội Nông dân huyện Đức Linh, Hội Nông dân xã Vũ Hòa tổ chức lớp tập huấn ứng dụng chế phẩm sinh học EM xử lý môi trường trong chăn nuôi cho hơn 60 hộ nông dân trên địa bàn xã Vũ Hòa huyện Đức Linh.

Chi tiết
Kết quả việc triển khai Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá

Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2017, Liên hiệp Hội đã tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể CBCCVC – NLĐ các nội dung có liên quan của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; các tổn thất về sức khỏe và kinh tế do sử dụng thuốc lá; ý nghĩa của việc thực hiện môi trường không khói thuốc lá, đưa quy định cấm hút thuốc lá trong phòng làm việc vào Nội quy cơ quan.

Chi tiết
Triển khai tháng cao điểm phòng, chống ma túy

Hưởng ứng tháng cao điểm phòng, chống ma túy, Liên hiệp Hội vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện phòng, chống ma túy tại đơn vị mình.

Chi tiết
Kết quả của việc tuyên truyền các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Liên hiệp Hội.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ và cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật đã phối hợp tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghe bài nói chuyện của GS. Hoàng Chí Bảo về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chi tiết
Triển khai Xây dựng Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”

Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 17/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, Liên hiệp Hội đã xây dựng kế hoạch triển khai tới toàn thể các đơn vị trực thuộc với các nhiệm vụ và giải pháp chính như sau:

Chi tiết
Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017, Liên hiệp Hội đã xây dựng kế hoạch thực hiện và đạt các kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm.

Chi tiết
Tổng số : 214 bài viết
Trang
12345678910Tiếp
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    3039447