Công tác khuyến nông - khuyến ngư vụ đông xuân 2016 - 2017

Trong khi chờ Sở Nông nghiệp & PTNT phê duyệt kế hoạch năm 2017, những tháng đầu năm, Trung tâm Khuyên nông - Khuyến ngư tiếp tục theo dõi, tổ chức hội thảo, nghiệm thu một số mô hình khuyến nông - khuyến ngư dở dang từ năm 2016 chuyển sang

Chi tiết
Danh sách và thông tin liên hệ các Hội viên tập thể
Chi tiết
Tổng số : 2 bài viết
Trang
1
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    3064014