Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017   31/5/2017

Thực hiện Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017, Liên hiệp Hội đã xây dựng kế hoạch thực hiện và đạt các kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm.Đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chương trình hành động số 16-TU và 17-NQ/TU ngày 23/3/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII); Triển khai thực hiện Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 17/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy“triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” và các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng; đưa nội dung công tác phòng, chống tham nhũng vào các buổi sinh hoạt định kỳ. Bên cạnh đó, duy trì và thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong lĩnh vực mua sắm tài sản công, quản lý tài chính và ngân sách nhà nước, giải quyết các công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân và trong bổ nhiệm, tiếp nhận, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định; thực hiện nghiêm các quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức công vụ. 

Cùng với đó, công tác thực hiện cải cách hành chính; việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản đã được Liên hiệp Hội triển khai thực hiện đúng quy định.

Nhìn chung trong 6 tháng vừa qua, Liên hiệp Hội đã nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, không để xảy ra trường hợp sai phạm nào tại đơn vị.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bích Hạnh


Các tin tiếp
Phản biện đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đến năm 2020”   (21/6/2013)
Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của các trung tâm trực thuộc   (21/6/2013)
Hội Thảo “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội ”   (21/6/2013)
Hội thảo “Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh”   (11/6/2013)
Hiệp hội Điện gió tỉnh Bình Thuận: Hội nghị thường niên năm 2013   (30/5/2013)
Chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan   (28/5/2013)
Liên hiệp Hội Bình Thuận: Sơ kết 5 năm (2008 – 2012) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn   (27/5/2013)
Tập huấn chuyên đề "Sử dụng tỏi, gừng, nghệ trong nuôi gà"   (14/5/2013)
Câu lạc bộ Trí thức tổ chức tọa đàm chuyên đề   (15/4/2013)
Mức giới hạn hàm lượng histamine trong nước mắm   (15/4/2013)
Đại hội Hội Y học lần thứ II   (15/4/2013)
Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt trí thức   (15/4/2013)
Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 – 2017)   (1/4/2013)
Lễ tặng Huy hiệu Đảng cho Đảng viên có nhiều tuổi Đảng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận   (28/3/2013)
Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tí: Gặp gỡ trí thức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh   (28/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    3154324