Triển khai Xây dựng Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”   31/5/2017

Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 17/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, Liên hiệp Hội đã xây dựng kế hoạch triển khai tới toàn thể các đơn vị trực thuộc với các nhiệm vụ và giải pháp chính như sau:Nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên, trước hết là người đứng đầu chi bộ, cơ quan, đoàn thể; Quản lý, giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ làm công tác phòng chống tham nhung, lãng phí; Thực hiện kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; Góp ý bổ sung, sửa đổi, xây dựng, ban hành các quy định để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng; tập trung giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực; Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên và đột xuất; tập trung các lĩnh vực nhạy cảm để phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

Việc thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch trên sẽ giúp cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan nhận thức sâu sắc mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng thời gian tới; góp phần đưa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ngày càng đạt kết quả và hiệu quả cao hơn.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bích Hạnh


Các tin tiếp
Phản biện đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đến năm 2020”   (21/6/2013)
Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của các trung tâm trực thuộc   (21/6/2013)
Hội Thảo “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội ”   (21/6/2013)
Hội thảo “Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh”   (11/6/2013)
Hiệp hội Điện gió tỉnh Bình Thuận: Hội nghị thường niên năm 2013   (30/5/2013)
Chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan   (28/5/2013)
Liên hiệp Hội Bình Thuận: Sơ kết 5 năm (2008 – 2012) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn   (27/5/2013)
Tập huấn chuyên đề "Sử dụng tỏi, gừng, nghệ trong nuôi gà"   (14/5/2013)
Câu lạc bộ Trí thức tổ chức tọa đàm chuyên đề   (15/4/2013)
Mức giới hạn hàm lượng histamine trong nước mắm   (15/4/2013)
Đại hội Hội Y học lần thứ II   (15/4/2013)
Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt trí thức   (15/4/2013)
Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 – 2017)   (1/4/2013)
Lễ tặng Huy hiệu Đảng cho Đảng viên có nhiều tuổi Đảng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận   (28/3/2013)
Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tí: Gặp gỡ trí thức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh   (28/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    3154323